قاصدک

دانلود تحقیق با موضوع دانشجویان، تصویرسازی

نمایند. ۴۵ نفر از دانشجویانی که قابلیت تصویرسازی بالایی برخوردار بودند را در سه گروه آزمایشی به صورت تصادفی قرار گرفتند.
در گروه ۱ آزمودنی‌ها تحت القای هیپنوتیزمی به مدت ۳۰ دقیقه قرار گرفتند که در این القاء هیپنوتیزور مهارت یک خم کشتی را برای افراد توضیح داده و به آن ها القاء کرد. در گروه دوم آزمودنی به مدت ۳۰ دقیقه فعالیت

  پایان نامه درمورد مگنت، هیتر، ۳۲۷/۳۳g/mol، MERCK

دیدگاهتان را بنویسید