قاصدک

دانلود تحقیق با موضوع دانشجویان، تصویر سازی

سن آنها بین ۲۲ تا ۳۰ بود و در نیمسال تحصیلی اول سال ۹۳ بودند. برای انتخاب نمونه آماری از تمامی دانشجویان در خواست همکاری شد و از دانشجویانی که علاقهمند به شرکت در این پژوهش بودند و از نظر ساعات تعیین شده در هفته مشکلی نداشتند ۷۰ نفر انتخاب شدند. بعد از انتخاب افراد ، از آن‌ها خواسته شد تا پرسشنامه تصویر سازی حرکتی را تکمیل

  پایان نامه با کلمات کلیدیرسانه‌های جمعی، ایدئولوژی، نیروهای اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید