قاصدک

دانلود تحقیق با موضوع هیپنوتیزمی، پرداختند.در، درحالت، دقیقه‌ای

جلسه ۳۰ دقیقه‌ای توسط مربی متخصص درحالت خلسه هیپنوتیزمی در زمینه‌های تکنیک ورزشی و اجرای بهتر تکنیک داده شد و در گروه آزمایشی تمرین عملی به مدت ۳۰ دقیقه مهارت یک خم کشتی را در ۷ جلسه انجام دادند و به تمرین پرداختند.در گروه سوم ۱۵ دقیقه خلسه هیپنوتیزمی در ابتدای جلسه انجام دادند که تلقینات همانند گروه هیپنوتیزمی بود و بعد از آن

  منبع تحقیق با موضوع of، the، Moves، Ding

دیدگاهتان را بنویسید