قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان دارویی، درمان شناختی- رفتاری، اختلال افسردگی

درصد این تغییرات ناشی از تاثیردرمان شناختی- رفتاری در کاهش افسردگی مراجعین بر اساس پرسشنامه افسردگی بک در شرایط آزمایش است.

فرضیه ۲: درمان دارویی در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی تأثیر دارد.
جدول شماره ۴-۵:تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون درمان دارویی در کاهش افسردگی بر اساس دماسنج خلق گروه آزمایش

منب

  دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی، دانشگاه تهران، همسانی درونی، هنجاریابی

دیدگاهتان را بنویسید