قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان دارویی، درمان شناختی – رفتاری، درمان شناختی- رفتاری، اختلال افسردگی

درصد این تغییرات ناشی از تاثیردرمان ترکیبی (درمان شناختی- رفتاری توأم با درمان دارویی) در کاهش افسردگی مراجعین بر اساس پرسشنامه افسردگی بک در شرایط آزمایش

فرضیه ۴: میزان اثربخشی درمان شناختی – رفتاری،درمان دارویی و درمان ترکیبی در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی تفاوت دارد.
جدول ۴-۹نتایج تحلیل واریانس سه گرو

  پایان نامه درمورد مغناطیسی(هیتر، مگنت، آلمان-مدل:TE214S-Sartorius، ۰.۰۰۰۱

دیدگاهتان را بنویسید