قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان دارویی، درمان شناختی- رفتاری، اختلال افسردگی، تحلیل داده

مراجعین بر اساس دماسنج خلق و همچنین ۴۰ درصد ناشی از تاثیردرمان شناختی- رفتاری در کاهش افسردگی مراجعین بر اساس پرسشنامه افسردگی بک در شرایط آزمایش است.
تحلیل داده ها فرضیه ی دوم پژوهش را تأیید کرد .یعنی درمان دارویی در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی تأثیر دارد.بنابراین میتوان گفت ۶۱ درصد ناشی از تاثیردرمان دارویی

  منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی

دیدگاهتان را بنویسید