قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد پیش آزمون

۱ ۱۶.۱۹ ۲۱.۹۹ ۰.۰۰ ۰.۵۶
پیش آزمون ۵.۵۸ ۱ ۵.۵۸ ۷.۵۸ ۰.۰۱ ۰.۳۰
شرایط ۳۴.۷۹ ۱ ۳۴.۷۹

  منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی

دیدگاهتان را بنویسید