قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد ۱۲.۴۶، ، ۷.۹۵، ۰.۴۶

دانلود پایان نامه

۶.۰۷ ۰.۰۲ ۰.۲۶
شرایط ۱۲.۴۶ ۱ ۱۲.۴۶ ۲۶.۶۳ ۰.۰۰ ۰.۶۱
خطا ۷.۹۵ ۱۷ ۰.۴۶
واریانس کل ۴۳۲

  منابع پایان نامه ارشد با موضوع پرگزیمال، ۱۰%، ۰/۳۳۲،

دیدگاهتان را بنویسید