قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی، سبک های مقابله ای، سبک های مقابله، کیفیت زندگی

صورت خواستن توضیح در مورد سوالها به آنها توضیحاتی داده می شد. اجرای آزمون بهزیستی روانشناختی حدود ۱۰ دقیقه ،سبک های مقابله ای موس و بلینگز،۵ دقیقه و در نهایت پرسشنامه کیفیت زندگی حدود ۱۰ دقیقه زمان لازم داشت که بدون محدودیت زمانی و ایجاد اضطراب در آزمودنی به آنها وقت کافی داده شد.
۳-۷-روش آماری تحلیل داد ها:
پس از تکمیل

  پایان نامه با کلمات کلیدیرسانه‌های جمعی، اوقات فراغت، آداب و رسوم

دیدگاهتان را بنویسید