قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی، سبک های مقابله ای، سبک های مقابله، کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه

صورت خواستن توضیح در مورد سوالها به آنها توضیحاتی داده می شد. اجرای آزمون بهزیستی روانشناختی حدود ۱۰ دقیقه ،سبک های مقابله ای موس و بلینگز،۵ دقیقه و در نهایت پرسشنامه کیفیت زندگی حدود ۱۰ دقیقه زمان لازم داشت که بدون محدودیت زمانی و ایجاد اضطراب در آزمودنی به آنها وقت کافی داده شد.
۳-۷-روش آماری تحلیل داد ها:
پس از تکمیل

  منابع پایان نامه درمورد Energy، Hydrogen، Numerical، L,

دیدگاهتان را بنویسید