قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع جامعه آماری، هوش هیجانی، سلامت روان، سلامت جسمی

رنجور خویی قوی ترین پیش بینی کننده های وضعیت بهزیستی افراد می باشد.
تسائوسیس و نیکولا (۲۰۰۵) رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانشناختی ونیزسلامت جسمی را مورد بررسی قرارداده ورابطه معنی داری بدست آوردند.

۳-۱-روش تحقیق:
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر حسب گرداوری داده ها طرح آن همبستگی است.
۳-۲-جامعه آماری
جامعه ی آماری

  دانلود پایان نامه با موضوع مر،(۱۹۹۱)، بیر، پتروسکی، پرند،۱۳۸۵)به

دیدگاهتان را بنویسید