قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع راهبردهای مقابله ای، راهبردهای مقابله

مقابله ای به آنها داده شد.نتایج نشان داد ۱-جوانان بیشتر در مواجهه با عوامل تنش زای مربوط با همسالان از مقابله گرایش سود می جویند،۲-دختران در مقایسه با پسران،بیشتر از هر نوع مقابله گرایش و مقابله اجتنابی به صورت ترکیبی بهره می گیرند،۳-با وجود نوع عامل تنش زا،راهبردهای مقابله ای گرایش،بیشتر پیامدها و نتایج مطلوب و مورد علاقه را پیش

  پایان نامه درمورد کامپیوترجایی، پرتوی، ، کند.آشکار

دیدگاهتان را بنویسید