قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع هوش هیجانی، بهزیستی روانشناختی، کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه

مقایسه با گروه گواه از سلامت بهزیستی و کیفیت زندگی بهتری برخوردارند.
ماورولی، پترایدز، ریف و باکر۷۱ (۲۰۰۷) در نمونه‌ای از ۲۸۲ نفر نوجوان، رابطه بین صفت هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی را مورد بررسی قرار دارند. نتیجه‌ها حاکی از ارتباط مثبت بین این دو متغیر است و نشان داده شد که افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند نسبت به آنهایی که

  پایان نامه با کلمات کلیدیتکرارپذیری، فرمانبرداری، تعقیب و گریز

دیدگاهتان را بنویسید