قاصدک

منابع و ماخذ پایان نامه الکتروستاتیک، پلیمری.، محبوسسازی، نگهدارنده

تشکیل پیوند شیمیایی دائمی بین عامل حسگری و نگهدارنده میشود.
محبوسسازی عامل حسگری در درون بافت پلیمری.
همچنین روشهای دیگری هم مانند تثبیت با استفاده از روش الکتروستاتیک و تثبیت با استفاده از روشهای آبگریز هم بکار رفته است. در ادامه ضمن توضیح مختصر درباره هر روش به مزایا و معایب آن هم اشاره میشود. در روش جذب سطحی

  پایان نامه درمورد ، sim('anodepressure15')، ip(2,i)==1، sim('anodepressure1')

دیدگاهتان را بنویسید