قاصدک

منابع و ماخذ پایان نامه میباشند.مواد، رسانای، پودرهای، پلیمرها

تا کاربرد آنها همچنان محدود باشد . حسگرهای نیمه رسانای اکسید فلزی مانند پودرهای فشرده و فیلمهای نازک SnO2 اثر فعال سازی کاتالیستی دارند. اما پلیمرها مهمترین و بزرگترین گروه از مواد به عنوان بستر تثبیت میباشند.مواد پلیمری مزایای زیادی را برای کاربرد در ساخت حسگرها دارا می باشند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :
۱.

  دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان دارویی، درمان شناختی - رفتاری، درمان شناختی- رفتاری، اختلال افسردگی

دیدگاهتان را بنویسید