قاصدک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

دانلود پایان نامه

فعالیت عضله فوقخاری به دلتوئید میانی از زاویه ۳۰ درجه تا ۹۰ درجه کاهش داشته است. به این معنی که شدت فعالیت عضله دلتوئید میانی از ۳۰ درجه به ۹۰ درجه بیشتر شده و برعکس شدت فعالیت عضله فوقخاری از ۳۰ درجه به ۹۰ درجه کاهش یافته است.
درصد نسبی فعالیت عضله فوقخاری به دلتوئید میانی، در زاویه صفر درجه صفحه اسکپشن نسبت به سایر زوایا و در

  تحقیق درموردرسانه‌های جمعی، ایدئولوژی، نیروهای اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید