قاصدک

منبع تحقیق با موضوع the، normal، distribution، located

table, the data distributions obey a normal distribution. The skewness that observed to vary is located in the range (2,-2), and this means that the curvature of variable is normal and its distribution is symmetric. The kurtosis too is located in the interval (2, -2). This indicates that the strain has normal distribution of

  دانلود پایان نامه ارشد درمورد سطح معنادار

دیدگاهتان را بنویسید