قاصدک

منبع پایان نامه درباره فنول، جدول۳-، جدول(۳-۱)،

بهینه بین این سه ماده براساس مطالب نگاشته شده در مقالات مشابه که یک یا دو مورد از این مواد را مورد استفاده قرار داده بود چهار نسبت که حدس زده می شد می تواند بهترین کارایی را در حذف فنول از پساب های صنعتی داشته باشد انتخاب شد. نسبت های مورد استفاده به قرار زیر در جدول(۳-۱) آمده است:

جدول۳- ۱- درصد جرمی نانوذرات در نانوکامپوزیت

  دانلود پایان نامه ارشد درمورد پیش آزمون

دیدگاهتان را بنویسید