قاصدک

منبع پایان نامه درباره هرتز، ۱مولار، ،

محلولهای مس نیترات و روی استات با غلظت ۱مولار
مواد را برای ساختن نانو کامپوزیت های چهارگانه با نسبت های مشخص شده در جدول با همدیگر ترکیب شده و با استفاده از همزن مغناطیسی با شدت به مدت ۱۰ دقیقه مخلوط شده است.
سپس محلول حاصل را به مدت ۱۵ دقیقه و تحت فرکانس ۷۰ کیلو هرتز با دستگاه مافوق صوت با هم آمیخته شده است.
محلول را پس

  پایان نامه درمورد بنفش، ماوراء، ماوراءبنفش، شود]۱۹[.

دیدگاهتان را بنویسید