قاصدک

پایان نامه درمورد ، sim(‘anodepressure15’)، ip(2,i)==1، sim(‘anodepressure1’)

دانلود پایان نامه

sim(‘anodepressure3’)
elseif ip(2,i)==2.5
sim(‘anodepressure25’)
elseif ip(2,i)==2
sim(‘anodepressure2’)
elseif ip(2,i)==1.5
sim(‘anodepressure15’)
elseif ip(2,i)==1
sim(‘anodepressure1’)
elseif ip(2,i)==0.5

  منبع تحقیق با موضوع the، and، detailed.، Then,

دیدگاهتان را بنویسید