قاصدک

پایان نامه درمورد سوختی،، کاتد، پارامترها،، قویترین

وابستگی بسیاری به تابع برازندگی تعریف شده دارد و قویترین الگوریتمهای طراحی شده بدون داشتن یک تابع ارزیابی مناسب به جواب صحیح منجر نمیشود. در این تحقیق هدف یافتن مقادیر مناسب دمای کاری پیل سوختی، فشار سمت آند و فشار سمت کاتد بود، چنانکه منحنی توان رسم شده به ازای این مقادیر از پارامترها، بیشترین بیشینه توان را داشته باشند یا به

  دانلود پایان نامه با موضوع راهبردهای مقابله، راهبردهای مقابله ای

دیدگاهتان را بنویسید