قاصدک

پایان نامه درمورد همزده، موجود،رسوب، مقدار۱/۰،

شود. سپس مقدار۱/۰ گرم پلی وینیل الکل به محلول اضافه نموده تا مدت ۲۰ دقیقه همزده شده تا محلول یکنواخت گردد..بعد از آن، یک میلی لیتر مونومر پیرول به آن اضافه و بعد از ۵ ساعت که محلول توسط همزن مغناطیسی همزده شد، محلول با کاغذ صافی صاف شده است.برای از بین بردن ناخالصی های موجود،رسوب به جا مانده روی کاغذ صافی چندین بار با آب مقطر

  پایان نامه درمورد MATLAB، %%%%%%%، Cathodepresssure=[A، B=ip(3,i);

دیدگاهتان را بنویسید