قاصدک

پایان نامه درمورد :پرتو، شود.این، ،حاصل،

نهایت به آشکار ساز می رسد )

تداخل سنج :پرتو به تداخل سنج وارد می شود جایی که رمز گذاری طیفی اتفاق می افتد.نتایج سیگنال تداخل از تداخل سنج خارج می شود.
نمونه :پرتو وارد محفظه نمونه می شود ، جایی که انعکاس یا بازتاب از سطح نمونه بسته به نوع آنالیز بدست آمده ،حاصل می شود.این جایی است که فرکانس های خاص انرژی که به صورت مشخصه

  دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی- رفتاری، درمان دارویی، تحلیل داده

دیدگاهتان را بنویسید