admin3


مقاله درمورد
رسانه‌های جمعی، اوقات فراغت، آداب و رسوم

مقاله درمورد رسانه‌های جمعی، اوقات فراغت، آداب و رسوم

|

دنیای الکترونیک دانست که مشخصه‌ی اصلی آن، رسانه‌های گروهی‌اند که فاصله‌ها را از میان می‌برند و باعث جهشی اطلاعاتی‌ می‌گردند و درست به همین دلیل، تاثیرات شگرف فرهنگی و اجتماعی... دنباله مطلب

مقاله درمورد
تقسیم کار جنسیتی، تقسیم کار، رسانه‌های جمعی

مقاله درمورد تقسیم کار جنسیتی، تقسیم کار، رسانه‌های جمعی

|

فهرست جداول عنوان صفحه ۴-۱ جدول تعداد نقش زنان در سریال‌های تلویزیونی ۷۵ ۴-۲ جدول نوع نقش زنان در سریال‌های تلویزیونی ۷۶ ۴-۳ جدول سن بازیگران زن و مرد در سریال‌های تلویزیونی ۷۸ ۴-۴... دنباله مطلب

پایان نامه با کلمات کلیدی
تحلیل محتوا، تحلیل مضمون

پایان نامه با کلمات کلیدی تحلیل محتوا، تحلیل مضمون

|

زمانی یک ماهه، کدگذاری مجدد نمونه‌ای از داده‌ها صورت گرفته است. حجم مورد نیاز برای برآورد پایایی مشتمل بر ۵۳ صحنه از مجموع ۳ سریال است (رایف، ۱۳۸۱: ۱۴۱). انتخاب این صحنه‌ها به صورت... دنباله مطلب

پایان نامه با کلمات کلیدی
تکرارپذیری، فرمانبرداری، تعقیب و گریز

پایان نامه با کلمات کلیدی تکرارپذیری، فرمانبرداری، تعقیب و گریز

|

که زنان مورد کنترل قرار می‌گیرند. بنابراین، مردان غالبا در نقش‌های مدیریتی تصویر می‌شوند و به ویژه، در نقش‌های شغلی، به زنان آموزش می‌دهند. زنان بیشتر در حال دریافت کمک از مردان... دنباله مطلب

پایان نامه با کلمات کلیدی
ایدئولوژی، زندگی روزمره، بزرگسالان

پایان نامه با کلمات کلیدی ایدئولوژی، زندگی روزمره، بزرگسالان

|

اجتماعی بیننده سبب سازگاری هر چه بیشتر او با ایدئولوژی حاکم ‌شود، این گونه مخاطبان قرائت هایی مسلط از متن دارند، یعنی معانی مرجح متن را می‌پذیرند. ۲) جایگاه معارض: جایگاه اجتماعی... دنباله مطلب

پایان نامه با کلمات کلیدی
رسانه‌های جمعی، ایدئولوژی، نیروهای اجتماعی

پایان نامه با کلمات کلیدی رسانه‌های جمعی، ایدئولوژی، نیروهای اجتماعی

|

در پی اطلاعاتی هستند که این ادراک را مورد تایید و تقویت قرار دهند. زن‌ها و مردها هم به مثابه گروه‌های اجتماعی در ارتباط با یکدیگر تعریف می‌شوند (ایروانی ۱۳۸۳، ۶۲) و بدین ترتیب بحث از... دنباله مطلب

پایان نامه با کلمات کلیدی
ایدئولوژی، دگرگونی فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی

پایان نامه با کلمات کلیدی ایدئولوژی، دگرگونی فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی

|

می‌کنند و بر اساس آن، داوری می‌نمایند. این نظام‌ها، رفتار و دریافت فرد را در طول زندگی‌اش در مسیری خاص هدایت می‌کند. در همین مسیر است که فرد تصورات قالبی جنسیتی را می‌آموزد. در... دنباله مطلب

پایان نامه با کلمات کلیدی
تقسیم کار، تقسیم کار جنسیتی، روابط قدرت

پایان نامه با کلمات کلیدی تقسیم کار، تقسیم کار جنسیتی، روابط قدرت

|

در خانواده تعلیم می‌گیرد تا در جهت برعهده گرفتن یک نقش خانگی و حمایتگرانه حرکت کند و پسر نیز به سوی تصدی یک نقش رقابتی‌تر سوق داده می‌شود. همه‌ی گستره‌ی وظایف خانگی به عنوان... دنباله مطلب

پایان نامه با کلمات کلیدی
ایدئولوژی، طلاق، روابط قدرت

پایان نامه با کلمات کلیدی ایدئولوژی، طلاق، روابط قدرت

|

روبنای جامعه، یعنی فرهنگ، سیاست، ایدئولوژی، هنر و … است. از این رو، طبقه‌ای که مالک ابزارهای تولید مادی است، ابزارهای تولید فکری را هم کنترل می‌کند. به همین دلیل، در هر دوره‌ای... دنباله مطلب

پایان نامه با کلمات کلیدی
ایدئولوژی، ارتباط جمعی، وسایل ارتباط جمعی

پایان نامه با کلمات کلیدی ایدئولوژی، ارتباط جمعی، وسایل ارتباط جمعی

|

در ارتباط است، اثرگذار می‌داند. پنج اصل اساسی تحلیل انتقادی گفتمان را به صورت زیر بیان می‌کنند: ۱) فرآیندهای اجتماعی و فرهنگی تاحدی ویژگی زبانی – گفتمانی دارند. کردارهای گفتمانی که... دنباله مطلب