mitra2--javid


منبع مقاله با موضوع
آموزش و پرورش، عملکرد کارکنان، کارشناسان آموزش

منبع مقاله با موضوع آموزش و پرورش، عملکرد کارکنان، کارشناسان آموزش

|

استفاده ی صحیح از این منبع، ضروری است که کیفیت، قابلیت ارتقا و توانایی های بالقوه ی نیروهای شاغل در سازمان شناخته و اطلاعات لازم درباره ی آنها جمع آوری شود. در صورت طراحی درست،... دنباله مطلب

منبع مقاله با موضوع
مصرف کنندگان، مصرف کننده، عملکرد کارکنان، آموزش ضمن خدمت

منبع مقاله با موضوع مصرف کنندگان، مصرف کننده، عملکرد کارکنان، آموزش ضمن خدمت

|

از جنبه های مختلف مورد نظر قرار داد و دسته بندی کرد. سادهترین دسته بندی را اسکریون(۱۹۶۷) پیشنهاد کرده است: ۱- الگوی ارزیابی تکوینی ۲- الگوی ارزیابی پایانی تقسیم بندیهای دیگری به... دنباله مطلب

منبع مقاله با موضوع
عملکرد کارکنان، بهبود مستمر، کانون توجه، سابقه خدمت

منبع مقاله با موضوع عملکرد کارکنان، بهبود مستمر، کانون توجه، سابقه خدمت

|

ه زیردستان ۱۵۱جدول شماره۴ـ۳۰ : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه درمورد
درصد تجمعی، توزیع فراوانی، تحلیل آماری

دانلود پایان نامه درمورد درصد تجمعی، توزیع فراوانی، تحلیل آماری

|

متغیرهای (عوامل) در هر دو ناحیه به طور جداگانه سنجیده شده است و به نوعی یک بررسی مقایسه ای انجام پدیرفته است. همانطور که قبلا اشاره شد در طراحی پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شده است... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه درمورد
گروه همسالان، اوقات فراغت، تعلیم و تربیت، نیروی انسانی

دانلود پایان نامه درمورد گروه همسالان، اوقات فراغت، تعلیم و تربیت، نیروی انسانی

|

فرزندی که با تبعیض روبه‌رو بوده، نمی‌تواند ارتباط و تعاملی سالم با دیگران داشته باشد و بیشتر با دیده بغض و حسادت به آن‌ها می نگردد و همیشه در حال رقابت برای شکست دادن دیگران... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه درمورد
میل جنسی، امام علی (ع)، امام صادق، احساس حقارت

دانلود پایان نامه درمورد میل جنسی، امام علی (ع)، امام صادق، احساس حقارت

|

نحوه برخورد اطرافیان به‌ویژه والدین و مربیان نقش قابل‌توجهی در شکل‌گیری و عدم ایجاد این احساس دارد. به‌طور مثال دانش‌آموزی که در مدرسه با رفتار نامناسب مربیان روبرو است و مدام... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه درمورد
نیازهای روانی، دوران کودکی، نهاد خانواده، احساس امنیت

دانلود پایان نامه درمورد نیازهای روانی، دوران کودکی، نهاد خانواده، احساس امنیت

|

متوسطه قبلا به ترتیب پنج سال، سه سال و چهار سال بود. از سال ۱۳۷۱ به بعد دوره متوسطه سه سال شد و دوره یک‌ساله پیش‌دانشگاهی به آن اضافه گردید. از سال ۱۳۹۱ تغییراتی در مقاطع تحصیلی... دنباله مطلب

منبع تحقیق درمورد
فساد مالی، قانونگذاری، مواد مخدر، پروتکل الحاقی

منبع تحقیق درمورد فساد مالی، قانونگذاری، مواد مخدر، پروتکل الحاقی

|

b.). بنابراین تنها ویژگی جرم سازمان‌یافته که مربوط به ماهیت جرم است، شدید بودن آن است، گرچه ‌از جمله شرایط دیگر آن، اقتصادی بودن جرم شمرده شده‌ است که در واقع این ویژگی به هدف... دنباله مطلب

منبع مقاله با موضوع
اهورامزدا، مینوی خرد، ارداویراف

منبع مقاله با موضوع اهورامزدا، مینوی خرد، ارداویراف

|

روی زدند.»۱۰۵ ۳-۱-۳ سرنوشت روان چنانچه در سطور گذشته آمد، پس از جدا شدن روح از جسم، روح سه ‌شبانه‌روز در کنار جسم می‌ماند. گاهان در مورد سرنوشت روان پس از مرگ، تصویر روشنی را ترسیم... دنباله مطلب