قاصدک

تکنیک تنفس ۴-۷-۸؛ با این روش در عرض ۶۰ ثانیه به خواب برید 

تکنیک تنفس ۴-۷-۸؛ با این روش در عرض ۶۰ ثانیه به خواب برید 

|

  محققانِ بخش ی سلامت با انجام تحقیقات علمی متوجه شدن با نفس کشیدن به شکل و شکلی خاص می تونین بر بی خوابیای خود پیروز شدین، شبا در کمتر از یک دقیقه به خواب برید و سلامتی جسمی و روحی... دنباله مطلب