قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع 
سنیآزمودنی، ۵۹/۲۲، ۱۲۵نفر(۵۰درصد)، ۴-۱-یافته

دانلود پایان نامه با موضوع سنیآزمودنی، ۵۹/۲۲، ۱۲۵نفر(۵۰درصد)، ۴-۱-یافته

|

پژوهش . ۴-۱-یافته های توصیفی پژوهش از ۲۵۰ نفر شرکت کننده در پژوهش حاضر ۱۲۵نفر(۵۰درصد) پسر و ۱۲۵ نفر(۵۰ درصد) دختر بودند. همان طور که در جدول ۴-۱ آمده است از ۲۵۰ نفر از آزمودنی شرکت... دنباله مطلب

منابع پایان نامه ارشد با موضوع 
تحلیل عاملی، تحلیل عامل

منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل

|

عضله فوقخاری معنی دار بود (Sig=0/00 و F=18/647) بیشترین فعالیت مربوط به زاویه ۹۰ درجه (۶۸/۹۲±۱۵/۱۶) و کمترین فعالیت در زاویه صفر درجه (۳۱/۴۲±۵/۵۵) نمودار۴-۳- %RMS عضله فوقخاری در حرکت ابداکشن در... دنباله مطلب

منبع پایان نامه درباره 
فنول، ، ،

منبع پایان نامه درباره فنول، ، ،

|

چهارم نتایج و بحث در این فصل تأثیر عوامل مختلف برروی جداسازی فنول موجود در آب با دو نوع کاتالیست ساخته شده از روش مخلوط کردن مکانیکی و روش اشباع سازی مرطوب در دو محیط با تابش نور... دنباله مطلب

منبع تحقیق با موضوع 
distribution، the، of، a

منبع تحقیق با موضوع distribution، the، of، a

|

of data for each variable is not normal. Single-sample Kolmogorov – Smirnov to compare the observed cumulative distribution function of a variable deals with the theoretical cumulative distribution function. In other words, in this case, the distribution of a trait in one sample distribution is being compared to... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه ارشد درمورد 
درمان دارویی، درمان شناختی- رفتاری، اختلال افسردگی، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان دارویی، درمان شناختی- رفتاری، اختلال افسردگی، تحلیل داده

|

مراجعین بر اساس دماسنج خلق و همچنین ۴۰ درصد ناشی از تاثیردرمان شناختی- رفتاری در کاهش افسردگی مراجعین بر اساس پرسشنامه افسردگی بک در شرایط آزمایش است. تحلیل داده ها فرضیه ی دوم پژوهش... دنباله مطلب

پایان نامه درمورد 
، sim(‘anodepressure45’)، ip(2,i)==4، ip(2,i)==4.5

پایان نامه درمورد ، sim(‘anodepressure45’)، ip(2,i)==4، ip(2,i)==4.5

|

Simulink and catching fitness value from block model if ip(2,i)==5 sim(‘anodepressure5’) elseif ip(2,i)==4.5 sim(‘anodepressure45’) elseif ip(2,i)==4 sim(‘anodepressure4’) elseif ip(2,i)==3.5 ... دنباله مطلب

پایان نامه درمورد 
دارد[۴۴].، FTIR، NH، ۵/۳۴۳۶،

پایان نامه درمورد دارد[۴۴].، FTIR، NH، ۵/۳۴۳۶،

|

را در سل مایع قرار می دهند. مدت زمان آزمایش: زمان طیف گیری بسیار کوتاه و در حد ثانیه است که تکرار اندازه‌گیری‌ها را میسر می‌سازد و بنابراین مدت زمان آزمایش بستگی به تعداد تکرار و... دنباله مطلب

منابع و ماخذ پایان نامه 
داشت[۶۶].، درناحیه۵۰-۵، ساختند.، صفوی۹۷

منابع و ماخذ پایان نامه داشت[۶۶].، درناحیه۵۰-۵، ساختند.، صفوی۹۷

|

نارایوناسوآمی۹۶ و همکارانش گزارش شد. حسگر مزکور از طریق تثبیت یک اتر تاجدار بر روی کو-پلیمری از جنس استیرن-دیوینیلبنزن و قرار دادن آن در نوک یک دسته فیبر نوری تهیه شد.این حسگر... دنباله مطلب

منابع پایان نامه درمورد 
، Anode، ip(2,ij)=1.5، ip(2,ij)=1

منابع پایان نامه درمورد ، Anode، ip(2,ij)=1.5، ip(2,ij)=1

|

Anode side ; Anode pressure = 0.5:0.5:5 ip=rand(2,np)*5; for ij=1:np if ip(2,ij)=0.5 ip(2,ij)=0.5; elseif ip(2,ij)=1 ip(2,ij)=1; elseif ip(2,ij)=1.5 ip(2,ij)=1.5; elseif ip(2,ij)=2 ip(2,ij)=2; elseif ip(2,ij)=2.5 ip(2,ij)=2.5; elseif ip(2,ij)=3 ... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه ارشد درمورد 
درمان شناختی- رفتاری، اختلال افسردگی، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی- رفتاری، اختلال افسردگی، تحلیل داده

|

وسپس پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه شده اشاره می گردد. ۵-۱ بحث و نتیجه گیری تحلیل داده ها فرضیه ی اول پژوهش را تأیید کرد .یعنی درمان شناختی-... دنباله مطلب