قاصدک

پایان نامه ارشد درمورد
سازمان بهزیستی

پایان نامه ارشد درمورد سازمان بهزیستی

|

صورت، انجام وظیفه در هیأت ها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاه های مشمول قانون، تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوان پست های بلا تصدی... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درمورد
ناصرالدین شاه

پایان نامه ارشد درمورد ناصرالدین شاه

|

تکرار جرم از سوی بزه‏کار تحت درمان و هزینه‏بر بودن این روی‏کرد برای جامعه و شهروندان از موجبات کاهش مقبولیت این روی‏کرد به شمار می‌رود و مضافاً این‏که با صرف هزینه‌های کلان برای... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درمورد
ادله اثبات دعوی

پایان نامه ارشد درمورد ادله اثبات دعوی

|

وجدان که کانت و روسو به‏ آن اشاره می‏کنند، یا حالت ناشی از آموزش‏های اجتماعی و… نمی‏باشد، بلکه منظور از آن وجود گزاره‏ای تحت عنوان خود عالی در وجود انسان است، که با حاکمیت آن بر... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درمورد
پیشگیری از جرم

پایان نامه ارشد درمورد پیشگیری از جرم

|

     لیست همه عناوین پایان نامه های دانلودی رشته حقوق          میزان پاداش پایان خدمت او مؤثر است. حکم مقرر در ماده ۲ اصلاحی قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درمورد
قانون آیین دادرسی

پایان نامه ارشد درمورد قانون آیین دادرسی

|

خطایی که از مستخدم سرزده، پیش از ورود او به خدمات عمومی یا دولتی باشد یا اگر اداره به آن خطا، هنگام استخدام آگاه نبوده باشد، می‌تواند مستخدم را به مجازات انضباطی محکوم کند.ولی تجویز... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درمورد
شایسته سالاری

پایان نامه ارشد درمورد شایسته سالاری

|

ق جبران خسارت برای عدم اجرای عدالت ۹۰فصل سوم : بررسی تخلفات اداری و تنبیهات پیش‌بینی شده در قانونمبحث اول : تخلفات پیش بینی شده در قانون ۹۶گفتار اول: تخلفات اداری واجد جنبه انضباطی... دنباله مطلب

منبع مقاله درباره
مسئولیت قراردادی

منبع مقاله درباره مسئولیت قراردادی

|

به قرار ذیل است:۱- مبنای مسئولیت قراردادی نقض تعهدات ناشی از قرار دادی است که از قبل بین زیاندیده و فاعل زیان منعقد گردیده است، در حالی که درمسئولیت مدنی میدانند و در مسئولیت... دنباله مطلب

منبع مقاله درباره
مسئولیت کیفری

منبع مقاله درباره مسئولیت کیفری

|

ارائه سازوکارهای پیشگیری و کنترلی برای نحوه اعمال استانداردها ازطریق نظارت قبلی شامل تعیین فهرست واحدهایی که باید برای فعالیت خود مجوزقبلی کسب کنند و الزام آنها به اخذ مجوز، تعیین... دنباله مطلب

منبع مقاله درباره
توسعه اقتصادی

منبع مقاله درباره توسعه اقتصادی

|

قانون نیز درآمد حاصل از جریمه های جرائم مندرج دراین قانون صرف آموزش، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و رفع آلودگی ناشی از پسماندها وحفاظت از محیط زیست دانسته است.نقش ngoها مخصوصا درکشور های... دنباله مطلب

منبع مقاله درباره
آلودگی محیط زیست

منبع مقاله درباره آلودگی محیط زیست

|

دراصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است اما دراصول دیگر قانون اساسی نیز ابعاد مختلفی ازمسائل زیست محیطی منعکس می شود.حقوقی چون حق حیات ، حق بهداشت ،منع اسراف... دنباله مطلب