قاصدک

پایان نامه با واژگان کلیدی
ایدئولوژی، دگرگونی فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی

پایان نامه با واژگان کلیدی ایدئولوژی، دگرگونی فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی

|

می‌کنند و بر اساس آن، داوری می‌نمایند. این نظام‌ها، رفتار و دریافت فرد را در طول زندگی‌اش در مسیری خاص هدایت می‌کند. در همین مسیر است که فرد تصورات قالبی جنسیتی را می‌آموزد. در... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی
رسانه‌های جمعی، ایدئولوژی، نیروهای اجتماعی

پایان نامه با واژگان کلیدی رسانه‌های جمعی، ایدئولوژی، نیروهای اجتماعی

|

در پی اطلاعاتی هستند که این ادراک را مورد تایید و تقویت قرار دهند. زن‌ها و مردها هم به مثابه گروه‌های اجتماعی در ارتباط با یکدیگر تعریف می‌شوند (ایروانی ۱۳۸۳، ۶۲) و بدین ترتیب بحث از... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی
تقسیم کار، تقسیم کار جنسیتی، روابط قدرت

پایان نامه با واژگان کلیدی تقسیم کار، تقسیم کار جنسیتی، روابط قدرت

|

در خانواده تعلیم می‌گیرد تا در جهت برعهده گرفتن یک نقش خانگی و حمایتگرانه حرکت کند و پسر نیز به سوی تصدی یک نقش رقابتی‌تر سوق داده می‌شود. همه‌ی گستره‌ی وظایف خانگی به عنوان... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی
ایدئولوژی، طلاق، روابط قدرت

پایان نامه با واژگان کلیدی ایدئولوژی، طلاق، روابط قدرت

|

روبنای جامعه، یعنی فرهنگ، سیاست، ایدئولوژی، هنر و … است. از این رو، طبقه‌ای که مالک ابزارهای تولید مادی است، ابزارهای تولید فکری را هم کنترل می‌کند. به همین دلیل، در هر دوره‌ای... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی
ایدئولوژی، ارتباط جمعی، وسایل ارتباط جمعی

پایان نامه با واژگان کلیدی ایدئولوژی، ارتباط جمعی، وسایل ارتباط جمعی

|

در ارتباط است، اثرگذار می‌داند. پنج اصل اساسی تحلیل انتقادی گفتمان را به صورت زیر بیان می‌کنند: ۱) فرآیندهای اجتماعی و فرهنگی تاحدی ویژگی زبانی – گفتمانی دارند. کردارهای گفتمانی که... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی
ناخودآگاه، ایدئولوژی، تحلیل گفتمان

پایان نامه با واژگان کلیدی ناخودآگاه، ایدئولوژی، تحلیل گفتمان

|

بیان مفاهیم خود سود می‌جوید (وولن، ۱۳۸۹: ۱۱۳) هنر به طور کلی و فیلم به طور خاص دست‌کم در سه نقطه با واقعیت بستگی دارد: ۱)هنرمند در دنیای واقعی زندگی می‌کند و از زندگی و تجربیات خود... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی
صدا و سیما، تحول فرهنگی، منزلت اجتماعی

پایان نامه با واژگان کلیدی صدا و سیما، تحول فرهنگی، منزلت اجتماعی

|

ه کم‌رنگ شدن ارزش‌ها و هنجارهای حاکم منجر گردد و هم موجب کج‌فهمی پیام‌های فرهنگی این رسانه در زمینه‌ی تغییر و تحول فرهنگی و اجتماعی جامعه شود. در مورد برنامه های تلویزیونی باید... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی
رسانه‌های جمعی، اوقات فراغت، آداب و رسوم

پایان نامه با واژگان کلیدی رسانه‌های جمعی، اوقات فراغت، آداب و رسوم

|

دنیای الکترونیک دانست که مشخصه‌ی اصلی آن، رسانه‌های گروهی‌اند که فاصله‌ها را از میان می‌برند و باعث جهشی اطلاعاتی‌ می‌گردند و درست به همین دلیل، تاثیرات شگرف فرهنگی و اجتماعی... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی
تقسیم کار جنسیتی، تقسیم کار، رسانه‌های جمعی

پایان نامه با واژگان کلیدی تقسیم کار جنسیتی، تقسیم کار، رسانه‌های جمعی

|

فهرست جداول عنوان صفحه ۴-۱ جدول تعداد نقش زنان در سریال‌های تلویزیونی ۷۵ ۴-۲ جدول نوع نقش زنان در سریال‌های تلویزیونی ۷۶ ۴-۳ جدول سن بازیگران زن و مرد در سریال‌های تلویزیونی ۷۸ ۴-۴... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه درمورد
تحلیل محتوا، تحلیل مضمون

دانلود پایان نامه درمورد تحلیل محتوا، تحلیل مضمون

|

زمانی یک ماهه، کدگذاری مجدد نمونه‌ای از داده‌ها صورت گرفته است. حجم مورد نیاز برای برآورد پایایی مشتمل بر ۵۳ صحنه از مجموع ۳ سریال است (رایف، ۱۳۸۱: ۱۴۱). انتخاب این صحنه‌ها به صورت... دنباله مطلب