قاصدک

منبع مقاله درباره
مبانی مسئولیت مدنی

منبع مقاله درباره مبانی مسئولیت مدنی

|

زیست تعریف می گردد. با این وجود در حقوق ایران تعریف دقیقی از محیط زیست صورت نگرفته است.مفهوم لغوی واژه Environment، محیط، احاطه کننده اطراف و دور و بر می باشد. که اصطلاحاً Environment The برای... دنباله مطلب

منبع مقاله درباره
محصولات کشاورزی

منبع مقاله درباره محصولات کشاورزی

|

آسان کرده، اما استفاده‌ی نابجا و بی‌رویه از آن، عوارض مرگباری را نیز در پی داشته است. کشف بسیاری از عناصر جدید برای مبارزه با بیماری‌ها و عوارض ناشناخته شده است؛ برای مثال اثر بعضی... دنباله مطلب

منبع مقاله درباره
آلودگی زیست محیطی

منبع مقاله درباره آلودگی زیست محیطی

|

صنایع موجود در محدوده شهرها، آلودگی ناشی از منابع خانگی ،تجاری و … ) نیز چشم پوشی نمود.ذ- بند« ز » ماده یکصد و چهار قانون برنامه سوم توسعه،( ۰۰۰۰۱/۴) وسعت کل کشور شهر ۴/۱جمعیت شهری کشور... دنباله مطلب

منبع مقاله درباره
جنگ جهانی دوم

منبع مقاله درباره جنگ جهانی دوم

|

گذاری و ( اقدام و عمل ) رادربرمی گیرد. در بحث آموزش ،زنان به دلیل آن که نقش تصمیم گیرنده اصلی در مصرف را دارند باید در اولویت قرارگیرند، چنان که در اصل بیستم اعلامیه ۱۹۹۲ ریو دوژانیرو،... دنباله مطلب

دانلود تحقیق با موضوع
مسئولیت کیفری

دانلود تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری

|

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق برای شهروندان در راستای جلوگیری از اثرات زیانبار آن یکی از این موارد است که با توجه به تأثیر محیط زیست بر سلامت و زندگی فردی و... دنباله مطلب

دانلود تحقیق با موضوع
محصولات زراعی

دانلود تحقیق با موضوع محصولات زراعی

|

بر اساس اصول و مبانی شناخته شده بین المللی و داخلی می باشد.یکی از اقدامات و افعال دولت که تأثیر مستقیم و سوء بر سلامتی و حیات شهروندان خواهد داشت فعالیت های صنعتی و آلاینده های... دنباله مطلب

دانلود تحقیق با موضوع
محصولات کشاورزی

دانلود تحقیق با موضوع محصولات کشاورزی

|

آلودگی محیط زیست در صورتی جنایت بین المللی قلمداد می شود که اولاً نقض شدید تعهد صورت گرفته باشد و ثانیاً تعهد بین المللی نقض شده ، دارای اهمیت اساسی برای حفاظت از محیط زیست باشد .... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان درمورد
فاسخ،

پایان نامه رایگان درمورد فاسخ،

|

قانون در رابطه با شرط فاسخ ساکت است، برخی از احکام و آثار شرط فاسخ را می توان با استفاده از تفسیر و وحدت ملاک احکام و آثار مربوط به اقاله استنباط کرد. ۶- شرط فاسخ و شرط تعلیقیشرط را به... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان درمورد
تعهدات قراردادی

پایان نامه رایگان درمورد تعهدات قراردادی

|

نیز مانند قانون مدنی باطل است. منتها منشأ تحلیلی این بطلان غرری بودن معامله به استناد احادیث مربوط می باشد، نه مجهول بودن مورد معامله. مسلّماً جهل به ارزش مورد معامله نمی تواند سبب... دنباله مطلب

دانلود تحقیق با موضوع
راهنمایی و رانندگی

دانلود تحقیق با موضوع راهنمایی و رانندگی

|

قوانین و آئین نامه های استخدامی حاوی کیفرهایی برای تخلفات اداری و انضباطی است . با توجه به توضیحات فوق می توان گفت که تخلفات اداری و انضباطی عبارت است از تخلفات مربوط به حیثیت و مقام... دنباله مطلب