قاصدک

پایان نامه درمورد 
rate، the، %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%، row

پایان نامه درمورد rate، the، %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%، row

|

tion , cr=cross over rate ,mr=mutation rate %%%%%%%%%% rr=reversion rate ; np is odd %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% max.fitnes=0; np=25; ng=150; cr=0.9; mr=0.1; rr=0.05; %%%%%%%%%%ip=initional population %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % the first is for pressure in Cathode side % the second row is for ... دنباله مطلب

پایان نامه درمورد 
الکترومغناطیس، ناحیه‌ای، مایکرو، ویو

پایان نامه درمورد الکترومغناطیس، ناحیه‌ای، مایکرو، ویو

|

اطلاعات و نسبت سیگنال به نویز بهتر است. تقریبا تمامی ترکیباتی که پیوند کوالانسی دارند، اعم از آلی یا معدنی، فرکانس‌های متفاوتی از اشعه الکترومغناطیس را در ناحیه مادون قرمز جذب... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه ارشد درمورد 
دارودرمانی

دانلود پایان نامه ارشد درمورد دارودرمانی

|

۰.۶۱ دارودرمانی درمان شناختی-رفتاری *۲.۲۰ ۰.۰۰ ترکیبی دارودرمانی *۱.۸۰ ۰.۰۰۱ ترکیبی با توجه سطح ... دنباله مطلب

منابع پایان نامه درمورد 
Energy، Hydrogen، Numerical، L,

منابع پایان نامه درمورد Energy، Hydrogen، Numerical، L,

|

Hydrogen Energy 2007;32:4477-88. Cheddie DF, Munroe NDH. A two-phase model of an intermediate temperature PEM fuel cell. J Hydrogen Energy 2007;32:832-41. Matamoros L, Bruggemann D. Numerical study on PEMFC’s geometrical parameters under different humidifying conditions. J Power Sources ... دنباله مطلب

منابع پایان نامه ارشد با موضوع 
شدت فعالیت

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

|

فعالیت عضله فوقخاری به دلتوئید میانی از زاویه ۳۰ درجه تا ۹۰ درجه کاهش داشته است. به این معنی که شدت فعالیت عضله دلتوئید میانی از ۳۰ درجه به ۹۰ درجه بیشتر شده و برعکس شدت فعالیت عضله... دنباله مطلب

منابع و ماخذ پایان نامه 
رگرسیون، رگرسیون خطی

منابع و ماخذ پایان نامه رگرسیون، رگرسیون خطی

|

اکثراً ناقص و بسیار پیچیده بودند . در سال ۲۰۰۹روی۹۲ طی مقاله‌ای روش‌ کم‌ترین مربعات جزئی (PLS) را آموزش دادند که با مقدمه‌ای درباره رگرسیون خطی چند تایی (MLR)، آنالیز مولفه‌های... دنباله مطلب

منبع پایان نامه درباره 
، ، ،

منبع پایان نامه درباره ، ، ،

|

ساخته شده از روش مکانیکی در نور فرابنفش آزمایش تعیین pH بهینه برای بهترین کاتالیست ساخته شده از روش مکانیکی در نور مرئی آزمایش تعیین pH بهینه برای بهترین کاتالیست ساخته شده از روش... دنباله مطلب

منبع تحقیق با موضوع 
a، distribution، the، stretching

منبع تحقیق با موضوع a، distribution، the، stretching

|

average. For a perfectly symmetric distribution is zero skewness, for a distribution with an asymmetric stretching toward higher positive skewness of the distribution asymmetric stretching towards smaller values ??of skewness is negative. Kurtosis represents the height of a distribution. In other words, the peak strain... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه با موضوع 
کیفیت زندگی، سبک های مقابله، سبک های مقابله ای، سلامت جسمانی

دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، سبک های مقابله، سبک های مقابله ای، سلامت جسمانی

|

است.در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه سبک های مقابله ای ۶۶/۰ گزارش شده است. ۳-۵-۳-پرسشنامه کیفیت زندگی به منظور اندازه گیری کیفیت زندگی دانشجویان از پرسشنامه کیفیت استفاده... دنباله مطلب

پایان نامه درمورد 
generation، of، population، ng=number

پایان نامه درمورد generation، of، population، ng=number

|

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % T= Temperature 68=T=80 % Pa= Anode pressure 0.5=Pa=5 % Pc= Cathode pressure 0.5=Pc=5 clear clc %%%%%%%%%%np=number of population ; ng=number of generation ;max.fitnes=maximum %%%%%%%%%%fitness in ever generation , ... دنباله مطلب