قاصدک

منبع پایان نامه درمورد
عدم تقارن، چسبندگی هزینه‌ها، عدم تقارن زمانی سود، تقارن زمانی سود

منبع پایان نامه درمورد عدم تقارن، چسبندگی هزینه‌ها، عدم تقارن زمانی سود، تقارن زمانی سود

|

چکیده: محافظه‌کاری شرطی عبارت است از درجه تأییدپذیری بیشتر برای شناسایی اخبار خوب به عنوان سود نسبت به اخبار بد به عنوان زیان که آن را عدم تقارن زمانی سود نیز می‌نامند. اما این عدم... دنباله مطلب

منابع تحقیق درمورد
یکی، بسیار، پهلوی، فعالیت

منابع تحقیق درمورد یکی، بسیار، پهلوی، فعالیت

|

سفر به همراه داشت بین آ‌نان پخش می‌کرد. او گاه حدود ۳ ساعت برای مردم موعظه می‌نمود. در سال‌های پایان دوره قاجاریه نزدیک به چهل زن مُبلِّغ اعم از همسران اعضای هیئت، پزشک، پرستار و... دنباله مطلب

منابع تحقیق درمورد
نادرشاه افشار، آداب و رسوم، قرن نوزدهم

منابع تحقیق درمورد نادرشاه افشار، آداب و رسوم، قرن نوزدهم

|

فرمانهایی آزادی مسیحیان را متذکر شدند، اما به سبب بروز اغتشاشات مداوم و جنگ‌های محلی، حاکمان افشاری سیاست خاصی برای این اقلیت دینی در نظر نگرفتند. لذا طبیعی است که در برخی موارد... دنباله مطلب

منابع تحقیق درمورد
شاه عباس اول، ماوراءالنهر، آداب و رسوم

منابع تحقیق درمورد شاه عباس اول، ماوراءالنهر، آداب و رسوم

|

کنند.۱۳۶۲ـ۲ـ۲٫ مسیحیت پس از اسلام تا قاجاریه اوج پیشرفت مسیحیت در ایران را شاید بتوان همزمان با هجوم اعراب به ایران دانست.۱۳۷ مسلمین هم چون مسیحیان را اهل کتاب می‌دانستند معمولاً... دنباله مطلب

منابع تحقیق درمورد
آداب و رسوم

منابع تحقیق درمورد آداب و رسوم

|

سستی و بی‌پایگی این ادعا تا بدان‌جاست که نویسندگان و محققان مسیحی خود بصدد دفاع برآمده‌اند و در برابر تساهل مذهبی، آزادی و روشنگری اسلام زانو زده و به مبلغان مغرض مسیحی پاسخ... دنباله مطلب

منابع تحقیق درمورد
آرمان شهر، آموزش از راه دور، سلسله مراتب، فرهنگ عامه

منابع تحقیق درمورد آرمان شهر، آموزش از راه دور، سلسله مراتب، فرهنگ عامه

|

جمله این مفاهیم خدمت ‌گیرنده۵۷و خدمت‌ دهنده۵۸هستند. به خدمت گیرنده، خواهان و به خدمت دهنده فراهم‌ساز گفته می‌شود.۵۹ خدمت‌ ‌دهنده‌ها برنامه‌هایی هستند که منابع را فراهم... دنباله مطلب

منبع پایان نامه درمورد
ضمن عقد، نظم عمومی، آزادی قراردادها، قانون مدنی

منبع پایان نامه درمورد ضمن عقد، نظم عمومی، آزادی قراردادها، قانون مدنی

|

لغویت چنین شرطی مطرح می گردد و به موجب آن برای مشروط له حقی به مشروط علیه ثابت می شود که بر اساس آن وفای به شرط لازم می گردد. بنابراین، در موارد تردید«اصل صحت شرط» جاری می... دنباله مطلب

منبع پایان نامه درمورد
ضمن عقد، موقوف علیه، موقوف علیهم، قانون مدنی

منبع پایان نامه درمورد ضمن عقد، موقوف علیه، موقوف علیهم، قانون مدنی

|

فاسد است زیرا اشتراط خلاف بمنزله فساد رکن اصلی و به معنای تنافی با تحقق عقد می باشد، مثل اینکه چیزی را بفروشد به شرط اینکه خریدار ،مالک آن نشود، در این صورت مناقضه بین دو التزام یعنی... دنباله مطلب

منابع پایان نامه ارشد درمورد
توفان تندری، دینامیکی

منابع پایان نامه ارشد درمورد توفان تندری، دینامیکی

|

سرد شدن توده‌هوای اشباع در حال صعود بی درو، کمتر از حالتی است که هوا غیر اشباع است. در این شرایط، تغییر دما در هر صد متر ارتفاع را افت آهنگ بی دررو اشباع ۲۷می گویند و با γs 28نشان داده... دنباله مطلب