سامانه پژوهشی – بررسی موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به خارج شهر …

 • دارای خصوصیتمرکزی محله ای باشند.
 • دارای کارکرد جمع و پخش کنندگی وامکان دسترسی به کوچه های مسکونی باشند(همگروه, ۱۳۷۱).
 • الگوی استقرار متمرکز در حوزه سکونتی

  ویژگی های الگوی استقرار متمرکز الگوی استقرار متمرکز خدمات محله ای، اعم از خدمات عمومی محله ای و خدمات فنی – تعمیراتی، در سال های اخیر و به ویژه در مجتمع های مسکونی نوساز رواج یافته است. این الگو دارای مشخصات و ویژگی های کالبدی- عملکردی، به شرح زیر است:

  • برخلاف الگوی استقرار خطی که معمولاً از همکف بناهای مسکونی برای استقرار استفاده می شود، در الگوی متمرکز از طبقات استفاده می شود.
  • با توجه به تراکم زیاد ساختمانی در این الگو، استفاده از زمین بهینه شده و الگوی مناسب برای مناطق گران قیمتمی باشد.

  در الگوی متمرکز خدمات محله ای، برخلاف الگوی خطی، خدمات فنی- تعمیراتی از سایر خدمات محله ای شده و جداگانه مکانیابی می شوند.
  الگوی استقرار متمرکز از دیدگاه سامان بخشی نیز دارای ویژگی های بارزی است، از جمله:

  • به دلیل تجمع واحدها، اعمال ضوابط کالبدی و زیست محیطی نظیر ایجاد فیلتر سبز جداکننده در جبهه پشت Ÿو ایجاد هماهنگی در سیما و منظر بدنه ها با سهولت بیشتری امکان پذیر است.
  • مجتمع تنها یک دسترسی به معبر سواره همجوار داشته و از این روآثار دسترسی مذکور بر جریان آزاد ترافیک سواره به حداقل می رسد(قلیزاده, ۲۰۰۱).
  • امکان عقب نشینی مجتمع از لبه پیاده رو، ایجاد ورودی تعریف شده و ممانعت از سد معبر راحتتر است. Ÿامکانات فنی برای جمع آوری و دفع بهداشتی زائدات وضایعات و غیره، بیش از هر الگوی دیگری است.

  شاخص های تشخیص مجتمع های محله ای

  مجتمع های خدمات فنی- تعمیراتی به صرف دسترسی گرفتن از معابر محله ای قابل تعریف نمی باشند. بنابراین در ادامه برخی شاخص های اصلی برای تشخیص مقیاس عملکردی مجتمع های خدماتی فنی- تعمیراتی ارائه می گردد:

  • مجتمع های فنی- تعمیراتی محله ای از ترکیب واحدهای فنی- تعمیراتی مورد نیاز ساکنان محله تشکیل می شوند.
  • محل استقرار این گونه مجتمع ها به دور از شریان های درجه یک و دو شهری بوده و به هسته های سکونتی (محلات) نزدیک می باشند.
  • شعاع پوشش جمعیتی این گونه مجتمع ها نهایتاً چند محله همجوار را در برمی گیرد(عنابستانی et al., 2010).
  این مطلب را هم بخوانید:
  جستجوی مقالات فارسی - بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی (مورد مطالعه شهروندان شهر کاشان)- قسمت ...

  مشخصات و ویژگی های کارگاه ها و خدمات فنی- تعمیراتی حوزه شهری

  ترکیب کاربری ها

  در حوزه شهری، خدمات فنی- تعمیراتی برخلاف حوزه سکونتی (محله) به صورت منفک از سایر خدمات شهری استقرار می یابند. کلی ترین تقسیم بندی و ترکیب کاربری های فنی- تعمیراتی مجاز در مقیاس شهری عبارتند از:

  • تعمیرات سبک و سنگین وسایل نقلیه سبک، دوچرخه و موتور
  • تعمیرات و خدمات فنی سبک وسایل نقلیه سنگین
  • تعمیرات ماشین آلات واحدهای صنعتی
  • تعمیرات ماشین آلات، وسایل و ابزار کشاورزی
  • تعمیرات لوازم برقی، خانگی، رایانه و …
  • نصب، نگهداری و تعمیرات تاسیسات ساختمانی متمرکز (وسایل نقلیه، تاسیسات سرمایشی و گرمایشی،حفاظت و ایمنی و …)
  • ریخته گری، تراشکاری، اطاق سازی، آهنگری و شاسی کشی و سایر تولیدات صنعتی- تعمیراتی (سفارشی)
  • کارگاه های متوسط آهنگری، نجاری، مبل سازی، شیرینی پزی و … که براساس ضوابط سازمان محیط زیست استقرارشان در شهر و در صورت رعایت ضوابط ویژه بلامانع است(مهدیزاده, ۱۳۷۹).

  مقیاس عملکردی و ترکیب استفاده کنندگان

  یکی از مهمترین شاخص های شناخت واحدهای تولیدی و خدمات فنی- تعمیراتی در مقیاس شهری، ترکیب استفاده کنندگان از این واحدها می باشد. مقیاس عملکردی و ترکیب استفاده کنندگان از واحدهای فنی- تعمیراتی شهری عبارتند از:

  • واحدهای فنی- تعمیراتی مورد نیاز شهروندان که به دلیل نیاز ویژه به جمعیت تحت پوشش، اندازه کالبدی و ویژگی خدمات ارائه شده، امکان استقرار در حوزه های سکونتی (محلات) را نداشته اند.
  • واحدهای فنی- تعمیراتی مورد نیاز صنایع مستقر در محدوده شهری
  • واحدهای فنی، تعمیراتی مورد نیاز ماشین آلاتکشاورزی
  • واحدهای فنی، تعمیراتی مورد نیاز وسایل نقلیه سنگین که در محدوده شهری فعالیت می کنند و یا وسایل نقلیه سنگین عبوری

  ویژگی الگوی استقرار

  همان طور که در مباحث پیشین مطرح گردید، واحدهای خدماتی فنی- تعمیراتی در مقیاس شهری در قالب الگوهای مختلفی استقرار می یابند که عبارتند از:

  برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.