بررسی نقش عملکرد پلیس ۱۱۰ در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه ۸ تهران- قسمت ۱۰

  • برای اندازه گیری احساس امنیت مالی شاخص های زیردر نظر گرفته شده است.
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

۱-نسبت به اینکه دیگران از ثروت و دارائیم اطلاع داشته باشنداحساس خوبی ندارم.
۲-وقتی به مسافرت می رویم می توانیم با اطمینان بیشتری منزل را چندروزی خالی بکذاریم.
۳-هنگام حمل پول از به سرقت رفتن آن نگران نیستم.
۴-سرقت از منازل در این منطقه کاهش یافته است.
۵-سرقت کیف پول و گوشی در این مناطق کاهش یافته است.
۶-سرقت اتومبیل در این منطقه کاهش یافته است.
که سئوالات۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴امنیت مالی را می سنجد.

 

 

  • برای اندازه گیری امنیت جانی شاخص های زیردرنظر گرفته شده است

 

۱-از اینکه شب در منزل تنها باشم هراسی ندارم.
۲- هنگام عبور و مرور در خیابان از اینکه مورد زورگیری قرار گیرم نگرانم.
۳-از اینکه افراد غریبه را سوار اتومبیل شخصی ام کنم می هراسم.
۴-سعی میکنم برای عبور و مرور سوار اتومبیل های شخصی نشوم.
که سئوالات ۲۳-۲۲-۲۱-۲۰میزان امنیت جانی را می سنجد

 

 

  • برای اندازه گیری عملکردپلیس ۱۱۰ شاخص های زیردر نظر گرفته شده است

 

۱-سرعت عمل پلیس ۱۱۰ در حضور بر سر صحنه جرم و دزدی مناسب است.
۲-در این منطقه افراد مشکوک بلا فاصله مورد توجه و پی گیری پلیس قرار می گیرند.
۳-با حضور گشت های پلیس ۱۱۰ در خیابان ها فرصت های فراهم شده برای مجرمین از بین می رود.
۴-گشت های ماشینی پلیس در این منطقه مناسب است.
۵-تعداد گشت های ایست بازرسی پلیس در این منطقه کافی است
۶-مراقبت های شبانه پلیس دراین منطقه مطلوب است.
۷-تعداد ایستگاه های موقت پلیس در این منطقه مناسب است.
۸-از عملکرد پلیس ۱۱۰ رضایت دارم.
۹-مراقبت های پلیس در این منطقه کافیست.
اتفاق می افتد.که سئوالات۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴ عملکرد پلیس ۱۱۰را می سنجد.
۳-۴) جامعه آماری:
جامعه آماری تحقیق شامل جمعیت ساکن در منطقه ۸ تهران طبق آخرین سر شماری نفوس مسکن در سال ۱۳۹۰می باشد .
این منطقه با جمعیت تقریبی ۳۷۸۷۲۵ در دامنه شیب ملایم رشته کوه البرز در شمال کوه های ۳ تپه در شرق تهران قرار گرفته است.
این منطقه از طزیق همسایه شمالی خود (منطقه ۴)به ارتفاعات کوه البرز و از طریق همسایه جنوبی خود(منطقه ۱۳)به جنگل های سرخه حصار و کوههای ۳تپه میرسد.
منطقه ۸ به طور کلی از لحاظ تقسیمات شهرداری ،از شمال و شمال شرقی به بزرگراه رسالت منطقه ۴ و از جنوب به خ دماوند منطقه ۱۳و از غرب به سبلان جنوبی و استاد حسن بنا منطقه ۷ منتهی میگردد.
این منطقه دارای ۳ ناحیه میباشد :
ناحیه۱: از شمال و شرق به خ رسالت از جنوب به دماوند از غرب به خ شهید آیت.
ناحیه۲: از شمال به بزرگراه رسالت از جنوب به خ دماوند و مسیل باختر از شرق به خ شهید آیت از غرب به خ شهید مدنی.
ناحیه۳: از شمال به بزرگراه رسالت از جنوب به خ دماوند از شرق به خ مسیل باختر از غرب به خ استاد حسن بنا و خ سبلان جنوبی.
۳-۵) حجم نمونه و شیوه نمونه گیری:
نمونه گیری به روش های منظم انتخاب اطلاق می شود و در تحقیقات اجتماعی برای انتخاب افراد یا مورد های تحقیق بکار می رود.در پیمایش،نمونه گیری روش هایی است برای انتخاب پاسخگویان(بیکر،۱۳۸۶ :۱۶۲).
نمونه ، تعداد محدودی از جامعه آماری است که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه هست (آذر و مومنی ، ۱۳۸۴ : ۶ ) از این رو نمونه گیری عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن باشد (حافظ نیا ، ۱۳۸۵ : ۱۲۱ ) .
از آنجایی که هدف اصلی تحقیق کشف اصولی است که در تمام جامعه صدق کند ، اما مطالعه تمامی جامعه به گونه ای که به یک قاعده کلی بیانجامد اگر محال نباشد ، کاری بسیار وقت گیر و دشوار است، بنابراین محققین برای انجام دادن پژوهش از جامعه نمونه گیری به عمل می آورند و این نمونه به صورت کوچک شده کل جامعه مورد مطالعه خواهد بود)سرایی،۱۳۹۰: ۶).
در این تحقیق به منظور نمونه گیری از روش نمونه گیری تصافی ساده استفاده شده.
حجم نمونه:
برای انتخاب حجم نمونه از فرمول عمومی کوکران(که در آن pاحتمال وجود صفت ۵/. و q احتمال عدم وجود صفت ۵/. در نظر گرفته می شود)استفاده گردید(سرایی،۱۳۹۰ : ۱۲۸ ).

در این فرمول:
n: تعداد نمونه
N: تعداد کل جمعیت هدف
t: تعداد اشتباه استاندارد لازم برای دستیابی به ضریب اطمینان قابل قبول
d: نصف فاصله اطمینان
S2: واریانس متغیر مورد نظر در جمعیت هدف
اگر مقدار N بسیار بزرگ باشد (معمولاً بیش از ۲۰ برابر n) رقم t2s2 در برابر Nd2 بسیار کوچک و قابل حذف خواهد بود و فرمول مذکور به صورت زیر در خواهد آمد(ساعی، ۱۳۸۷ (۱۰۰ ::

مقدار S2 برای متغیرهای کمی است اما در متغیرهای دوارزشی این مقدار برابر (P(1-P می شود که P برابر نسبتی از متغیر معین در جمعیت است و فرمول مذکور برابر خواهد شد با:

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *