بررسی جدیدترین فهرست نمرات منفی خودروهای سواری داخلی نشون دهنده کاهش نمره منفی و رشد کیفی بیشتر خودروهای سواری داخلی در اردیبهشت ماه س.

 

مقایسه جداول خلاصه میانگین نمره منفی خودروهای سواری داخلی در ماه های فروردین و اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ نشون میده که بیشتر خودروهای سواری داخلی روند کیفی رو به رشد داشتن. البته نکته باحال اون هستش که تموم خودروهای سواری تولید داخل در بخش رنگ دارای نمره منفی هستن.

در جدیدترین جدول نمرات منفی خودروهای سواری داخلی، نمره منفی نیسان تیانا ژاپنی (مونتاژی پارس خودرو) در اردیبهشت ماه کاهش قابل توجه یافته و از ۴.۳ به ۳.۵ رسیده و این به معنی رشد محسوس کیفی این خودرو در اردیبهشت ماه س. البته این خودرو در بخشای تزئینات داخلی و خارجی و رنگ نمره منفی داشته.

پس از تیانا، مزدا۲ ژاپنی (مونتاژی گروه بهمن) کمترین نمره منفی رو داشته. نمره منفی این خودرو در ماه های فروردین و اردیبهشت در عدد ۱۵ ثابت مونده. این خودرو فقط در بخش رنگ نمره منفی داشته.

پس از این خودروها کمترین نمره منفی واسه نیسان ماکسیما ژاپنی (مونتاژی پارس خودرو) با عدد ۱۵.۸ه که با کم شدن نمره منفی و یعنی بهبود کیفیت نسبت به ماه قبل روبرو بوده. نمره منفی این خودرو در ماه فروردین ۱۷.۵ بوده. ضمن اون که این خودرو هم در بخشای تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ نمره منفی داره.

سوزوکی گراند ویتارا ژاپنی (مونتاژی ایران خودرو) هم پس از خودروهای یاد شده با کسب ۲۰ نمره منفی چهارمین خودرو داخلی باکیفیت کشور در این رده بندیه که نمره منفی اون در دو ماه گذشته ثابت مونده. این خودرو هم در بخشای تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ نمره منفی داره.

پس از اون مگان فرانسوی (مونتاژی پارس خودرو) با کسب ۲۲.۱ امتیاز منفی با افزایش کیفیت روبرو شده. این خودرو در بخشای ترمز، تزئینات داخلی و خارجی، صداهای غیر عادی، بدنه و رنگ هم نمره منفی داره. نمره منفی پنجمین خودرو باکیفیت داخلی در فروردین ماه عدد ۲۲.۵ بوده.

اما نمره منفی تندر ۹۰ پارس خودرو (محصول مشترک ایران و فرانسه) در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین کم شده (افزایش کیفیت) و از ۲۳.۳ به ۲۲.۱ رسیده. این خودرو در بخشای موتور و انتقال قدرت، تزیینات داخلی و خارجی، صداهای غیر عادی، بدنه و رنگ نمره منفی داره و در جایگاه ششم نشسته س.

نمره منفی تندر ۹۰ ایران خودرو هم مانند همتای پارس خودرویی خود با کم شدن روبرو شده (افزایش کیفیت) و از ۲۳ به ۲۲.۴ رسیده. این خودرو در بخشای ترمز، لوازم الکتریکی، تزیینات داخلی و خارجی، صداهای غیر عادی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی شده.

اما نمره منفی هشتمین خودرو با کیفیت داخلی یعنی پژو ۲۰۶ SD فرانسوی (مونتاژی ایران خودرو) در دو ماه گذشته ثابت مونده و در عدد ۲۳ جا خوش کرده. این خودرو در بخشای موتور و انتقال قدرت، تزئینات داخلی و خارجی، صداهای غیر عادی، بدنه و رنگ دارای نمره منفیه.

در اردیبهشت ماه امسال هیوندایی آوانته کره یی (مونتاژی خودروسازی راین) هم با کم شدن نمره منفی (افزایش کیفیت) روبرو شده و از ۲۴.۴ به ۲۳.۵ رسیده. نهمین خودرو باکیفیت داخلی هم در بخشای فنربندی، تعلیق و فرمون، لوازم الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده. البته این خودرو الان تولید نمی شه و قراره یه محصول جدید چینی به نام وولیکس جانشین اون شه.

نمره منفی پژو ۲۰۶ اما با افزایش روبرو شده (کاهش کیفیت) و از ۲۳.۶ در فروردین ماه به ۲۴.۱ رسیده. ضمن اون که این خودرو در بخشای فنربندی، تعلیق و فرمون، موتور و انتقال قدرت، لوازم الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، صداهای غیر عادی، بدنه و رنگ دارای نمره منفیه. پژو ۲۰۶ در اردیبهشت ماه دهمین خودرو کیفی داخلی بوده.

در میونهای جدول نمره منفی MVM530 چینی (مونتاژی مدیران خودرو) در اردیبهشت ماه کم شده (افزایش کیفیت) و از ۶۱.۳ به ۶۰ رسیده. ضمن اون که این خودرو در تموم بخشا به جز نفوذ آب دارای نمره منفی بوده و در آخر در رتبه ۱۱ قرار گرفت.

سمند ایرونی (تولید ایران خودرو) هم در اردیبهشت ماه به عنوان دوازدهمین خودرو باکیفیت داخلی با کم شدن نمره منفی (افزایش کیفیت) روبرو شده و از ۶۵.۶ به ۶۳.۸ رسیده. این خودرو هم به جز ترمز و نفوذ آب دارای نمره منفیه.

در پژو پارس خراسان هم نمره منفی این خودرو فرانسوی در دو ماه گذشته در عدد ۶۴.۷ ثابت مونده. ضمن اون که سیزدهمین خودرو باکیفیت داخلی به جز نفوذ آب در بقیه بخشا دارای نمره منفیه.

هم اینکه نمره منفی پژو ۴۰۵ خراسان در اردیبهشت ماه کم شده و از ۶۶.۹ به ۶۵.۹ رسیده که نشون دهنده رشد کیفی این خودروست. چهاردهمین خودرو باکیفیت داخلی هم مانند پژو پارس خراسان در تموم بخشا به جز نفوذ آب دارای نمره منفیه.

پژو ۴۰۵ فرانسوی هم به عنوان پانزدهمین خودرو کیفی داخلی در اردیبهشت ماه با کم شدن نمره منفی (افزایش کیفیت) روبرو شده و از ۶۷.۱ به ۶۶.۶ رسیده. این خودرو در تموم بخشا دارای نمره منفیه.

خودرو چینی MVMX33 یا همون تیگو (مونتاژی مدیران خودرو) هم به عنوان شانزدهمین خودرو باکیفیت داخلی تماشاگر کاهش نمره منفی (افزایش کیفیت) روبرو بوده و از ۷۰ به ۶۷ رسیده. ضمن اون که این خودرو در تموم بخشا به جز صداهای غیر عادی دارای نمره منفیه.

نمره منفی خودرو چینی لیفان ۶۲۰ (مونتاژی کرمان خودرو) هم در اردیبهشت ماه کم شده (افزایش کیفیت) و از ۷۰ به ۶۹.۶ رسیده. ضمن اون که این خودرو در تموم بخشا به جز نفوذ آب دارای نمره منفیه.

در خودرو ایرونی تیبا (تولیدی سایپا) هم با اینکه وضعیت اون در بررسی فروردین ماه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران قید نشده، اما نمره منفی اون در اردیبهشت ماه در مقایسه با اسفند پارسال کم شده (افزایش کیفیت) و به ۷۵.۵ رسیده. البته این خودرو در تموم بخشا به جز نفوذ آب دارای نمره منفیه. تیبا در جایگاه هجدهم این فهرست قرار داره.

در بخش زیرین این جدول هم نمره منفی چری ویانا چینی (مونتاژی سناباد خودرو توس) در اردیبهشت ماه با کم شدن قابل توجه ای (افزایش کیفیت) همراه بوده و از ۱۰۲.۵ به ۹۷.۵ رسیده. ضمن اون که این خودرو در بخشای ترمز، تزیینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره س. چری ویانا موفق به کسب رتبه ۱۹ شده.

در خودرو چینی MVM110 (مونتاژی مدیران خودرو) هم تماشاگر رشد نمره منفی (کاهش کیفیت) این خودرو هستیم؛ طوری که نمره منفی اون از ۹۸.۸ در فروردین ماه به ۱۰۰ در اردیبهشت ماه رسیده. ضمن اون که این خودرو در تموم بخشا به جز نفوذ آب دارای نمره منفی بوده و رتبه ۲۰ رو به خود اختصاص داد.

در اجناس گروه ایکس ۱۰۰ شامل سایپا ۱۳۱، سایپا۱۳۲ و سایپا ۱۳۱ پارس خودرو هم تماشاگر کاهش نمره منفی (افزایش کیفیت) در اردیبهشت ماه هستیم. البته این خودروها در تموم بخشا دارای نمره منفی هستن.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *