قاصدک

دانلود تحقیق با موضوع آمادگی جسمانی، ورزشکاران

دانلود پایان نامه

آمادگی جسمانی،مهارتی و روانی ورزشکاران نخبه رشته های مختلف (قرخانلو ۱۳۹۰) دیگر ابزار این تحقیق می باشد.
این آزمون مهارت یک خم کشتی با میان کوب گارد موافق را به پنج مرحله تقسیم کرده است و در هر مرحله اگر فرد انرا کامل انجام دهد ۲ نمره و اگر به صورت نسبی انجام دهد ۱ نمره و اگر انجام ندهد امتیازی کسب نخواهد کرد.
روش اجرا
در اولین

  منابع پایان نامه درمورد Energy، Hydrogen، Numerical، L,

دیدگاهتان را بنویسید