قاصدک

دانلود تحقیق با موضوع ورزشکاران

دانلود پایان نامه

را بیشتر بهبود می‌بخشد. چون ورزشکاران می‌دانند که از طریق تمرین چگونه به حداکثر انقباض عضلانی می‌رسند ،بنابراین اثر هیپنوتیزم به حداقل خواهد رسید.ولی در مورد استقامت،چون ورزشکاران استقامتی باید مدت طولانی به انجام یک فعالیت یکنواخت بپردازند و از طرفی خستگی روحی و جسمی، آن‌ها را از فعالیت باز می‌دارد ،بنابراین تلقیناتی که توجه را

  پایان نامه درمورد TOC، ماوارء، بنفش، بود]۱۹[.

دیدگاهتان را بنویسید