قاصدک

دانلود تحقیق با موضوع پرش سه گام، تفکر مثبت

دانلود پایان نامه

گروه که مداخله گر هیپنوتیزمی دریافت کرده بود نتایج بهتری در امتیازات دریبل،دفاع کردن و پرش سه گام در پایان جلسات بدست آوردند.
سیمون جنکینز(۲۰۰۹) در تحقیقی که مداخله هیپنوتیزم را بر روی گلف بازها انجام داده بود دریافت که هیپنوتیزم بر روی مهارت‌های شناختی مانند تجسم و تفکر مثبت همراه با کنترل ذهن مؤثر است که این خود باعث بهبود

  پایان نامه با واژگان کلیدیایدئولوژی، طلاق، روابط قدرت

دیدگاهتان را بنویسید