قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد دارودرمانی

دانلود پایان نامه

۰.۶۱
دارودرمانی
درمان شناختی-رفتاری *۲.۲۰ ۰.۰۰
ترکیبی
دارودرمانی *۱.۸۰ ۰.۰۰۱
ترکیبی
با توجه سطح

  پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی

دیدگاهتان را بنویسید