قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان دارویی، درمان شناختی- رفتاری، اختلال افسردگی، تحلیل داده

دانلود پایان نامه

مراجعین بر اساس دماسنج خلق و همچنین ۴۰ درصد ناشی از تاثیردرمان شناختی- رفتاری در کاهش افسردگی مراجعین بر اساس پرسشنامه افسردگی بک در شرایط آزمایش است.
تحلیل داده ها فرضیه ی دوم پژوهش را تأیید کرد .یعنی درمان دارویی در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی تأثیر دارد.بنابراین میتوان گفت ۶۱ درصد ناشی از تاثیردرمان دارویی

  دانلود پایان نامه ارشد درمورد آزمون های آماری، محدودیت ها

دیدگاهتان را بنویسید