دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی- رفتاری، درمان دارویی، تحلیل داده

دارد.بنابراین میتوان گفت ۶۱ درصد ناشی از تاثیردرمان ترکیبی (درمان شناختی- رفتاری توأم با درمان دارویی) برکاهش افسردگی مراجعین بر اساس دماسنج خلق و همچنین ۷۳ درصد ناشی از تاثیردرمان ترکیبی (درمان شناختی- رفتاری توأم با درمان دارویی) در کاهش افسردگی مراجعین بر اساس پرسشنامه افسردگی بک در شرایط آزمایش است.
تحلیل داده ها فرضیه ی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *