قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی- رفتاری، درمان دارویی، تحلیل داده

دانلود پایان نامه

دارد.بنابراین میتوان گفت ۶۱ درصد ناشی از تاثیردرمان ترکیبی (درمان شناختی- رفتاری توأم با درمان دارویی) برکاهش افسردگی مراجعین بر اساس دماسنج خلق و همچنین ۷۳ درصد ناشی از تاثیردرمان ترکیبی (درمان شناختی- رفتاری توأم با درمان دارویی) در کاهش افسردگی مراجعین بر اساس پرسشنامه افسردگی بک در شرایط آزمایش است.
تحلیل داده ها فرضیه ی

  منابع پایان نامه ارشد با موضوع پرگزیمال، ۱۰%، ۰/۳۳۲،

پاسخی بگذارید