میانگین مجذورات آماره F مقدارP مجذور اتا
عرض از مبدا ۸۰.۶۲ ۱ ۸۰.۶۲ ۳.۹۸ ۰.۰۶ ۰.۱۹
پیش آزمون ۳۳.۳۵ ۱ ۳۳.۳۵ ۱.۶۵ ۰.۲۱ ۰.۰۸
شرایط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *