قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد ۱۲.۴۶، ، ۷.۹۵، ۰.۴۶

دانلود پایان نامه

۶.۰۷ ۰.۰۲ ۰.۲۶
شرایط ۱۲.۴۶ ۱ ۱۲.۴۶ ۲۶.۶۳ ۰.۰۰ ۰.۶۱
خطا ۷.۹۵ ۱۷ ۰.۴۶
واریانس کل ۴۳۲

  پایان نامه درمورد ساییده، آورند.، درآورده،

دیدگاهتان را بنویسید