۴۸۵.۴۲ ۱ ۴۸۵.۴۲ ۲۴.۰۱ ۰.۰۰ ۰.۵۸
خطا ۳۴۳.۶۴۱۷ ۱۷
واریانس کل ۶۱۰۶ ۲۰

با توجه به جدول۴-۸،شرایط اثر معناداری بر نمرات پس آزمون داشته است(۰.۰۰p) ،که با درنظرگرفتن مجذور اتا،می توان گفت ۵۸

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *