دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی، کیفیت زندگی

لذا آزمودنی های پژوهش حاضر را ۲۵۰ نفر(۱۲۵پسر و ۱۲۵ دختر)دانشگاه آزاداسلامی مرکز کرمانشاه که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای انتخاب می شوند ،تشکیل می دهند.
۳-۴-متغیرها
متغییر ملاک :بهزیستی روانشناختی
متغییر پیش بین:مهارت های مقابله ای و کیفیت زندگی
متغییر کنترل:سن
متغییر تعدیل گر:جنسیت
۳-۵-ابزارهای پژوهش
۳-۵-۱-

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *