قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع جامعه آماری، هوش هیجانی، سلامت روان، سلامت جسمی

دانلود پایان نامه

رنجور خویی قوی ترین پیش بینی کننده های وضعیت بهزیستی افراد می باشد.
تسائوسیس و نیکولا (۲۰۰۵) رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانشناختی ونیزسلامت جسمی را مورد بررسی قرارداده ورابطه معنی داری بدست آوردند.

۳-۱-روش تحقیق:
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر حسب گرداوری داده ها طرح آن همبستگی است.
۳-۲-جامعه آماری
جامعه ی آماری

  منابع و ماخذ پایان نامه شناساگر، الکتروستاتیکی، الکتروستاتیک، ]۵۲[.

پاسخی بگذارید