قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع دانشجویان، دانشجویان پزشکی، سبک های هویت

دانلود پایان نامه

دانشجویان پزشکی به خصوص در دوران کارورزی پایین است. مطالعات آتی باید کارایی روش‌هایی نظیر برنامه‌های افزایش خود-آگاهی، تشویق کردن دانشجویان به بیشتر فعال بودن از نظر اجتماعی و جسمانی را در بهبود سلامت دانشجویان بررسی کنند.

پیشینه خارجی
یافته های لیوراس و بوسما(۲۰۰۵) در برسی سبک های هویت و بهزیستی روانی دانشجویان،نشان دادند

  دانلود تحقیق با موضوع روش تحقیق، اکتساب و یادداری

دیدگاهتان را بنویسید