قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع مدارس راهنمایی

دانلود پایان نامه

می یابند و باعث می شوند که اطلاعات منفی در مورد خود افزایش یابند.
گریفیت و دابو(۱۹۹۳؛به نقل از قنائت،۱۹۹۶)در هدفی با بررسی راههای مقابله نوجوانان و جوانان در برخورد با عوامل تنش زای موجود در خانواده،مدرسه،و همسالان،دانش آموزانی را از مدارس راهنمایی و دبیرستان انتخاب و آنها را به سه گروه سنی تقسیم کردند.سپس پرسشنامه راهبردهای

  منبع تحقیق با موضوع test، the، of، null

پاسخی بگذارید