شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل با نگاهی به شیوه کار صرافان- قسمت ۵

۴ـ اعتبار اسنادی نسیه‌ی قبولی[۶۷]
۵ـ اعتبار اسنادی نسیه درقالب اعتبار خریدار[۶۸]
۶ـ ریفاینانس خطوط خارجی
۷ـ ریفاینانس ازمحل منابع داخلی (یوزانس داخلی)
ب ـ اعتبار اسنادی از نظر نحوه و چگونگی پرداخت:
۱ـ اعتبار اسنادی گردان[۶۹]
۲ـ اعتبار اسنادی با معامله[۷۰]
۳ـ اعتبار اسنادی اقساطی[۷۱]
۴ـ اعتبار اسنادی با عبارت خط قرمز[۷۲]
۵ـ اعتبار اسنادی با عبارت خط سبز[۷۳]
ج ـ انواع اعتبار اسنادی در روش های تجاری واسطه ای:
۱ـ اعتبار اسنادی قابل انتقال[۷۴] و غیر قابل انتقال[۷۵]
۲ـ اعتبار اسنادی اتکایی[۷۶]
د ـ انواع اعتبار اسنادی از نظرتأیید و تضمین مضاعف:
۱ـ اعتباراسنادی تأییدشده و تأیید نشده[۷۷]
۲ـ اعتبار اسنادی ضمانتی[۷۸]
و ـ سایرانواع اعتبار اسنادی:
۱ـ اعتبار اسنادی قابل برگشت و غیر قابل برگشت[۷۹]
۲ـ اعتبار اسنادی پایدارو اعتباراسنادی غیر پایدار[۸۰]
برای فروشنده اهمیت دارد که بداند به چه روشی، وجه اعتباری را که طلب دارد، دریافت خواهد کرد. در این باره چهار امکان موجود است،[۸۱] ممکن است اعتبار از راه پرداخت دیداری، پرداخت مدت دار، قبولی یا انتقال آن قابل استفاده باشد. در خود اعتبار باید معین شود کدام یک از این چهار شیوه به وسیله طرفین انتخاب شده و این نکته باید پیشاپیش در قراردادی که اعتبار بر مبنای آن گشایش یافته است، حل و فصل شود.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

۳ـ۲ـ۱ـ انواع اعتبارات اسنادی از نظر زمان و دوره­ پرداخت

 

 

۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ اعتبار اسنادی نقدی یا دیداری[۸۲]

 

این نوع اعتبار اسنادی هنگامی کاربرد دارد که فروشنده تمایل داشته باشد وجه اسناد مربوطه را به محض معامله اسناد دریافت کند. در این نوع اعتبار فروشنده پس از ارائه‌ اسناد مطابق و یا پذیرفته شدن اسناد مغایر توسط بانک گشایش کننده وجه اسناد را از بانک معامله کننده یا بانک گشایش کننده دریافت می‌کند.
در شرایط اعتبار اسنادی دیداری، بانک گشایش کننده با ذکر عبارتSight Payment اعلام می‌دارد که وجه اسناد در حساب‌های مربوطه قابل دسترسی است و فروشنده می‌تواند با تحویل اسناد مطابق با شرایط اعتبار وجه به بانک معامله کننده و یا مستقیماً در کانتر بانک گشایش کننده، آن را مطالبه نماید. درپیام­های سوئیفتی این نوع اعتبارات اسنادی، با ذکر عبارت By Payment مشخص می‌شود که وجه اسناد اعتبار اسنادی به صورت نقدی (دیداری) قابل پرداخت خواهد بود که این عبارت به نوعی مخفف عبارت Sight Payment می‌باشد.در اعتبار اسنادی دیداری، وجه اعتبار بلا فاصله پس از ارائه اسناد و تأمین سایر شرایط در دسترس ذینفع قرار می‌گیرد. معمولاً در اعتبار اسنادی ذکر می‌شود که وجه مزبور در چه بانک و چه شعبه­ای در دسترس ذینفع قرارمی­گیرد که معمولاً بانک کارگزار است. البته معمولاً بین ارائه اسناد و دریافت وجه چند روزی فاصله خواهد بود، تا بانک کارگزار بتواند وجه اعتبار را از بانک گشایش کننده وصول نماید.

 

۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ اعتبار اسنادی نسیه در قالب اعتبار فروشنده

 

در بسیاری از خریدهای نسیه که صورت می‌گیرد، این فروشنده نیست که حاضر به دریافت وجه کالا به صورت مدت دار شده است؛ بلکه فروشنده صرفاً با توجه به امکان تأمین مالی خود در برخی از نهادهای مالی مرتبط، فروش خود را به صورت نسیه تنظیم نموده است. در تمامی کشورها دولت‌ها در جهت توسعه صادرات و بهبود تراز تجاری[۸۳]خود اقدام به تدوین طرح‌های حمایتی برای افزایش صادرات کرده و از طریق سازمان­ها و نهادهای مرتبط نظیر صندوق­های ضمانت صادرات به فروشنده این امکان را می­ دهند تا فروش خود را جهت خریداران خارجی به صورت نسیه تنظیم نماید و پس از ارائه، معامله‌ی اسناد و تعیین شدن سر رسید پرداخت توسط بانک گشایش کننده یا معامله کننده، وجه اسناد را از نهادهای مذکور به صورت نقدی دریافت کند. بدیهی است در تاریخ سر رسید، وجوه اسناد توسط بانک گشایش کننده به نهادهای مربوطه پرداخت خواهد شد.
در اعتبارات اسنادی نسیه، معمولاً فروشندگان مبلغی را تحت عنوان نرخ یوزانس یا نرخ سود دوره­ مربوطه به مبلغ کالا اضافه می­ کنند، به طورمثال، درصورتیکه مبلغ کالای مربوط به اعتباراسنادی۱۰۰۰۰۰ یورو باشد و فروشنده قبول به دریافت وجه پس از ۸ ماه نموده باشد، پیش فاکتوری خود را جهت گشایش اعتبار اسنادی به مبلغی بیشتر از مبلغ کالا و به طورمثال به میزان ۱۰۶۰۰۰یورو تنظیم خواهد کرد تا بابت فاصله‌ی زمانی ۸ ماهه سودی معادل ۶۰۰۰یورو دریافت کند. لازم به ذکراست با توجه به رویه‌های داخلی کشور معمولاً اعلام مبلغ مربوط به نرخ یوزانس به صورت تفکیک شده در پیش فاکتورقابل قبول نیست و فروشنده مبلغ مربوطه به سود را در قیمت واحد کالا اضافه می‌کند و بدین ترتیب مبلغ مورد نظر در مبلغ اعتبار اضافه خواهد شد.

 

۳ـ۲ـ۱ـ۳ـ اعتبار اسنادی نسیه مدت دار

 

اگر طرفین راجع به یک اعتبار با پرداخت مدت دار توافق کرده باشند، بانک ابلاغ کننده مجازاست در تاریخی آتی که طبق مفاد اعتبار قابل تعیین است، پرداخت را انجام دهد یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد. ممکن است اعتبار با پرداخت مدت دار به این ترتیب باشد که مثلاً پرداخت ۱۸۰ روز بعد از تاریخ بارنامه را مقرر دارد. در این صورت یک اعتبار محتاج به قبول[۸۴]که برات به وعده­ای در آن پیش بینی شده، سند مناسبی نخواهد بود، زیرا برات نمی‌تواند در زمانی قابل پرداخت باشد که آن زمان، فقط به واسطه رجوع به تاریخ نامعین صدور بارنامه قابل تعیین است.[۸۵]اگر قبل از تاریخی که اعتبار با پرداخت مدت دار حال می‌شود، فروشنده به پول نقد احتیاج داشته باشد، فقط می‌تواند با انتقال اعتبار اسنادی، پول نقد را کسب کند.[۸۶]
بانک گشاینده‌ی اعتبار گاهی در اعتبار شرط می­ کند که چنین انتقالی باید محدود به بانک مشخصی باشد، «شاید به این خاطر که این بانکی است که[بانک مزبور] با آن رابطه­ تجاری دارد»[۸۷]. انتقال اعتبار با پرداخت مدت دار معمولاً با یک حق تنزیل انجام می­ شود که مبلغ اعتبار مورد طلب برای فروشنده را کاهش می­دهد.

 

۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ اعتبار اسنادی نسیه قبولی

 

فروشنده برات را به شیوه­ای خاص بر روی بانک ابلاغ کننده می­کشد. معمولاً چنین براتی، یک برات به وعده است. با قبول این برات، بانک تعهد خویش را نسبت به پرداخت ارزش اسمی آن در سر رسید به طرف ارائه کننده اعلام می­ کند. براتی که به وسیله بانک ابلاغ کننده قبول شده، برای فروشنده میزان قابل توجهی از تضمین را فراهم می‌آورد. اگر فروشنده نخواهد برات را تا تاریخ سر رسیدش حفظ کند، می‌تواند با انتقال آن، پولی نقد به دست آورد، مثلاً با تنزیل آن یا با فروشش به بانک خودش.[۸۸] در صورت انتقال این برات، غیر محتمل است که او مبلغ کامل رقمی را که در برات ذکر شده است، دریافت دارد، زیرا بانک انجام دهنده‌ی انتقال، یک حق تنزیل یا بهره و حق العمل را از آن کسر خواهد کرد.
نوع دیگری از اعتبار محتاج به قبول، اعتبار‌ی است که بر اساس توافق طرفین در قرار داد فروش، به وسیله­ بانک گشاینده­ی اعتبار یا خریدار (درخواست کننده­ اعتبار) قبول خواهد شد. در مورد‌ی که بانک گشاینده­ی اعتبار، اعتبار را به صورت اعتبار غیر قابل برگشت گشایش می‌کند، به موجب قسمت سوم بند «الف» ماده ۱۰«یو سی پی» تعهد می‌کند که این برات به وسیله خریدار قبول و پرداخت خواهد شد. در موردی که بانک ابلاغ کننده، اعتباری را تأیید می‌کند، تعهد مشابهی به واسطه‌ی قسمت سوم بند «ب» ماده­ی۱۰ «یو سی پی» بر عهده­ آن بانک قرار می‌گیرد. در نتیجه، حتی اگر توافق طرفین بر این باشد که فقط خریدار باید برات را قبو ل کند، چنانچه اعتبار به شکل غیر قابل برگشت و تأیید شده ایجاد و تابع مقررات «یو سی پی» شده باشد، فروشنده میزان قابل توجهی از تضمین را در اختیار خواهد داشت.[۸۹]
بانکی که برات را قبولی نوشته است به هیچ وجه نمی‌تواند به فروشنده رجوع کند. در صورتی که بانک مذکور با عدم پرداخت، مثلاً به خاطر عدم توانایی در پرداخت دیونش، برات را نکول کند، باز هم فروشنده در مقابل خریدار همچنان می‌تواند ادعای قیمت خرید را مطرح کند، زیرا اعتبار محتاج به قبول فقط یک گونه‌ی مشروط از اجرای تعهد خریدار به پرداخت است.[۹۰]
 

۳ـ۲ـ۱ـ۵ـ اعتبار اسنادی نسیه در قالب اعتبار خریدار

 

گاهی فروشنده، صرفاً حاضر است کالا‌ی خود را به صورت نقد بفروشد و از طرفی امکان تأمین مالی به صورت اعتبار فروشنده نیز میسر نیست. در این حالت خریداری که وجوه لازم برای پرداخت وجه اسناد را دارد، باید به دنبال تأمین مالی خرید در قالب روش­های اعتبار خریدار باشد. در این قبیل روش­ها، خریدار از برخی از نهاد‌های مالی مرتبط نظیر بانک‌های داخلی می‌خواهد تا وجه اسناد را به صورت دیداری به فروشنده پرداخت و سپس این وجه را به همراه سود متعلقه در تاریخ معینی در آینده پرداخت کند. به طور کلی تمامی نهادهای مالی نظیر بانک­ها، دو هدف اصلی تجهیز منابع (جذب سپرده) و تخصیص منابع (پرداخت وام) را دنبال می‌کنند. مؤسسات مالی پس از جذب منابع مالی از سپرده گذاران، در صدد تخصیص وام‌ها‌ی ارزی و ریالی به متقاضیان مربوطه هستند. در کلیه‌ی کشورها، وام‌ها‌ی ارزی برای بازرگانان توسط بانک‌ها در اشکال و ترکیب‌ها‌ی مختلفت تخصیص می‌یابد و بانک‌ها از طریق سود تسهیلات اعطایی و ما به تفاوت ایجاد شده به دنبال سود خواهند بود.
 

۳ـ۲ـ۱ـ۶ـ اعتبارات اسنادی گشایش شده از محل خطوط ریفایناس خارجی

 

بانک‌ها و نهاد‌های مالی خارجی با انعقاد قراردادهایی موسوم به خطوط ریفاینانس با بانک‌های داخلی به آن‌ ها این اختیار را می‌دهند که از منابع مالی آن‌ ها استفاده نمایند. اخیرا در ایران اغلب قراردادهای ریفایناس با محوریت بانک مرکزی صورت می‌گیرد. بدین ترتیب بانک مرکزی به نمایندگی شبکه‌ی بانکی کشور با بانک‌های خارجی قرار داد ریفاینانس امضا نموده و منابع مالی بانک‌های مذکور را جهت گشایش اعتبار با توجه به قرارداد منعقده به بانک‌های داخلی تخصیص می‌دهد. لازم به ذکر است طبق بند۴ قسمت«د» از بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی، بانک‌ها می‌توانند با مسـئولیت خود نسبت به انعقاد قرار داد تامین مالی کوتاه مدت (حداکثر یکساله)، ریفاینانس خارجی(با بانک‌ها‌ی کارگزار) خارجی و ایرانی (با موافقت اداره‌ی تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی) نیز اقدام نمایند.

 

۳ـ۲ـ۱ـ۷ـ ریفاینانس از محل منابع داخلی (یوزانس داخلی)

 

علاوه بر امکان گشایش اعتبار از محل خطوط ریفاینانس خارجی، بانک‌های داخلی نیز منابع ارزی خود را از طریق گشایش اعتبار اسنادی و طبق ضوابط و شرایط مربوطه در اختیار واردکنندگان کالا قرار می‌دهند. در این گونه اعتبارات اسنادی همانند اعتبارات اسنادی گشایش شده از خطوط ریفاینانس خارجی، فروشنده به صورت دیداری می‌تواند پس از ارائه‌ اسناد وجه آن را دریافت نماید.
خریداران پیش از گشایش اعتبار ضمن اعلام شرایط اعتبار اسنادی مربوطه از بانک گشایش کننده می‌خواهند تا اقدام به گشایش اعتبار اسنادی دیداری برای فروشندگان مربوطه کند و نیز پس از ارائه‌ اسناد و پرداخت وجه به فروشنده به تشکیل پرونده‌ی تسهیلات ارزی بابت وجه پرداخت شده بپردازد تا پس از طی زمان توافق شده (معمولاً کمتر از یکسال) وجه اسناد به همراه سود تسهیلات به بانک پرداخت شود. این قبیل اعتبارات اسنادی برخی از محدودیت‌های ذکر شده در خصوص اعتبارات اسنادی ریفایناس خارجی از قبیل لزوم معامله، ابلاغ و غیره توسط یک بانک مشخص و همچنین محدودیت شماره تعرفه کالاهای مربوطه را ندارند.

 

۳ـ۲ـ۲ـ اعتبار اسنادی از نظر نحوه و چگونگی پرداخت

 

 

۳ـ۲ـ۲ـ۱ـ اعتبار اسنادی گردان

 

در موردی که فروش صادراتی، یک معامله منفرد نیست، و خریدار خارجی، مشتری منظم و دائمی صادرکننده است، خریدار یک اعتبار گردان را به نفع شخص اخیر ترتیب می‌دهد. خریدار به بانک دستور العمل‌های دائمی می‌دهد که اعتباری را که هیچگاه از سقف معینی تجاوز نخواهد کرد برای صادرکننده ترتیب دهد. مزیت این ترتیب این است که نیاز به تجدید ندارد و از کار اداری نیز کاسته می‌شود. یک اعتبار گردان برای مثال یک امر تبعی برای یک موافقتنامه توزیع انفرادی است.[۹۱]هنگامی که در دعوایی[۹۲]از مدیر عامل مشترک بانک لویدز خواسته شد که در مقام یک شاهد خبره، معنای این اصطلاح را توضیح دهد، او این تعریف را ارائه کرد: اعتبارگردان، اعتباری است برای مبلغ معینی که به طور خودکار با افزودن مبلغی که کاهش پیدا کرده، تجدید می‌شود. اگر شما یک اعتبارگردان ۵۰ هزار پوندی سه ماهه داشته باشید که از طریق بروات برؤیت ۳۰ روزه قابل استفاده باشد، کشیده شدن بروات مزبور، موقتاً مبلغ اعتبار را تا زیر ۵۰ هزار پوند کاهش می‌دهد. هنگامی که این بروات، تمام گردیدند و ارائه و پرداخت شدند، [ مبالغ ] آن‌ ها مجددا به سقف اعتبار اضافه می‌شوند و دوباره آن را به سطح ۵۰ هزار پوند می‌رسانند. این چیزی است که از نظر تخصصی، اعتبار گردان شناخته شده است.

 

۳ـ۲ـ۲ـ۲ـ اعتبار اسنادی با معامله

 

این گونه اعتبار اسنادی با ذکر عبارت با معامله «By Negotiation» در شرایط اعتبار[۹۳] مشخص می‌شود. در صورتی که اعتبار اسنادی با شرط مذکور گشایش یابد، بانک معامله کننده یا همان بانک تعیین شده در صورت دریافت و احراز مطابقت اسناد با شرایط اعتبار، امکان برداشت وجه اسناد از حساب بانک گشایش کننده نخواهد داشت و صرفاً در صورت تمایل می‌تواند از محل منابع خود وجه اسناد را به فروشنده پرداخت کند که این امر به نوعی خرید اسناد تلقی می‌گردد که در بند بالا نیز به آن اشاره کردیم.
در سایر انواع اعتبار نظیر By Deferred Payment. By Sight Payment، By Acceptance بانک معامله کننده در صورت دریافت و احراز مطابقت اسناد مجاز می‌شود از حساب پوششی معرفی شده که متعلق به بانک گشایش کننده است، وجه مربوطه را برداشت و به فروشنده پرداخت نماید. بدیهی است در اعتبار اسنادی با معامله، بانک معامله کننده صرفاً هنگامی اقدام به پرداخت وجه خواهد کرد که نسبت به ایفای تعهدات بانک گشایش کننده، اعتماد کامل داشته و روابط کارگزاری بسیار نزدیکی با بانک گشایش کننده داشته باشد. زیرا پیش از آن که وجود اسناد توسط بانک گشایش کننده پرداخت شود، وجه مربوطه به فروشنده پرداخت شده است. لازم به ذکر است بنا به تعاریف بین الملل که از مقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی استنباط می‌شوند، بانک معامله کننده در صورت پرداخت وجه اعتبار به فروشنده به صورت بالا با گرفتن تأییدیه­ای از فروشنده حق رجوع[۹۴]به وی و باز پس گرفتن پول در صورت خودداری بانک گشایش کننده از پرداخت را برای خود محفوظ خواهد داشت.

 

۳ـ۲ـ۲ـ۳ـ اعتبار اسنادی اقساطی

 

در این اعتبار مبلغ دقیقی که فروشنده می‌تواند در یک دوره‌ی زمانی استفاده کند، مشخص می‌گردد و با تعیین سر رسید اعتبار اعلام می‌شود که کالا (های) موضوع اعتبار باید در چند مرحله حمل شوند. در این نوع اعتبار با اعلام جدول زمانی، مشخص می‌گردد که در کدام مرحله چه کالایی و در چه بازه‌ی زمانی مشخصی باید حمل شود و اگر بنا به هر دلیلی یک مرحله از اعتبار استفاده نگردد، فروشنده از آن مرحله و مراحل بعدی آن نیز بی نصیب خواهد بود. این نوع اعتبار برگرفته از ماده‌ی ۳۲ مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی است.
این نوع اعتبار معمولا برای شرکت هایی که خط مونتاژ کالایی را در اختیار دارند، استفاده می‌شود و با بهره گرفتن از این نوع اعتبار مراحل مختلف حمل کالا برای فروشنده مشخص می‌گردد. به طور مثال تصورکنید که یک شرکت مربوط به تولیدات اتومبیل با گشایش این نوع اعتبار از فروشنده‌ی خود می‌خواهد که در مراحل اول قطعات بدنه و سپس قطعات داخل اتومبیل و نهایتا قطعات تزئینی اتومبیل را ارسال کند.

 

۳ـ۲ـ۲ـ۴ـ اعتبار اسنادی با شرط قرمز

 

به اعتباری اطلاق می‌شود که بانک گشایش کننده متعهد می‌شود که کل یا بخشی از مبلغ اعتبار اسنادی قبل از ارائه اسناد به ذینفع پرداخت گردد. دلیل معروف شدن این نوع اعتبار به اعتبار با شرط قرمز این است که به طور سنتی این شرط به خط قرمز نوشته می‌شده است.
در مقررات بانک مرکزی، پیش پرداخت تا ۲۵ درصد مبلغ قرارداد در مقابل دریافت ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط از ذینفع اعتبار مجاز است. امکان پیش پرداخت بیشتر نیز نفی نشده است، ولی حسب مورد باید مجوز بانک مرکزی اخذ شود.[۹۵]
مجموعه مقررات ارزی در رابطه با پیش پرداخت الزا مات بسیاری را تعیین کرده است و پیش پرداخت به ذینفع را صرفاً منوط به دریافت ضمانت‌نامه‌ی پیش پرداخت کرده است. بند ۱۶ از بخش اول مجموعه مقررات ارزی، در این رابطه صراحتاً تأکید دارد که باید در شرایط اعتبار شرط مربوط به ضمانت‌نامه‌ی پیش پرداخت لحاظ گردد:
“پرداخت بخشی از وجه اعتبار اسنادی به صورت پیش پرداخت به ذینفع در صورت تأمین وجه ریالی، ارزی توسط خریدار حداکثر تا ۲۵% مبلغ اعتبار اسنادی در مقابل اخذ ضمانت‌نامه‌ی بدون قید و شرط معتبر بانکی به همان میزان با درج در شرایط اعتبار اسنادی بلا مانع است. پیش پرداخت بیش از ۲۵ درصد وجه اعتبار اسنادی به ذینفع در مقابل أخذ ضمانت‌نامه بدون قید و شرط معتبر بانکی به همان میزان با ارایه‌ی دلایل کافی می‌بایست جهت رسیدگی به اداره‌ی سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی منعکس گردد.”
همچنین در مقررات مزبور تأکید شده که بانک‌های گشایش کننده در شرایط مربوط به صدور ضمانت‌نامه درباره‌ی پرداخت سود با توجه به زمان پیش پرداخت و باز دریافت آن پیش بینی‌های لازم را انجام دهند. لازم به ذکر است در تبصره‌ی این بند، آمده است که وقتی خریدار خود با توجه به تعریف ارز متقاضی، ارز مربوط به پیش پرداخت را تأمین کند، انجام درخواست در قبال ضمانت نامه‌ی مستقیم شرکت‌های بیمه و یا فروشنده بلا مانع خواهد بود.[۹۶]

 

۳ـ۲ـ۲ـ۵ـ اعتبار اسنادی با عبارت خط سبز

 

روش کار در این اعتبار مانند اعتبار red clause است، با این تفاوت که کلیه­ پیش پرداخت‌ها به ذینفع در قبال کالا هایی صورت می‌گیرد که باید به نام با نک به انبار سپرده شود. اختیار این کالا کاملاً در دست بانک خواهد بود. بانک است که انبار محل نگهداری کالا را باید تأیید کند. هنگامی که کالا برای حمل آماده می‌شود، بانک برگه ترخیص انبار را صادر نموده و آن را به نام خود در اختیار حمل کننده قرار می‌دهد و از طریق بارنامه مالکیت آن را به نام خود در می‌آورد. دقت بانک گشایش کننده «اعتبار با عبارت سبز» در پیگیری تمام مراتب کار مهم است تا آن که نهایتاً اطمینان حاصل شود که در هیچ یک از مراحل، کالا از تملک بانک خارج نمی‌گردد.[۹۷]

 

۳ـ۲ـ۳ـ انواع اعتبار اسنادی در روش­های تجاری واسطه­ای

 

 

۳ـ۲ـ۳ـ۱ـ اعتبار اسنادی قابل انتقال

 

روشی که برای تأمین مالی معامله‌ی عرضه کالا‌ها از اعتبارات اتکایی متداول­تر است، روش قابل انتقال گردانیدن اعتبارات است.[۹۸]
ماده ۵۴ «یو. سی. پی» مقرر می‌دارد که یک اعتبار قابل انتقال[۹۹]به خودی خود، قابل تجزیه و تقسیم است؛ مشروط بر اینکه حمل­های جزئی کالا‌ها منع نشده باشد. برای اینکه یک اعتبار قابل انتقال باشد، ضروری نیست ـ هرچند مطلوب است ـ که طرفین، قید «قابل انتقال» را در آن ذکر کنند. آن‌ ها ممکن است از عبارات دیگری استفاده کنند که دلالت بر قصد آن‌ ها برای قابل انتقال گردانیدن اعتبارکند؛ مثل ذکر این که این اعتبار اسنادی «قابل تقسیم» است، یا اینکه «برای معامله کردن، محدودیتی ندارد».[۱۰۰]
یک اعتبار اسنادی به آن مفهومی که یک برات یا اسناد قابل معامله دیگر، به فرد دیگری قابل انتقال نیست. بانک ابلاغ کننده مجاز نیست اعتبار را در اختیار هر شخصی که شرایط آن را انجام داده باشد، قرار دهد، مگر این که دستور العمل­های خلاف آن را دریافت کرده باشد. در حقیقت، اگر بانک پس از ارائه اسناد شرط شده از طرف شخص دیگری به غیر از ذینفع تعیین شده (یا نماینده او) اقدام به پرداخت کند، این امر بر خلا ف اختیارات بانک خواهد بود.

 

۳ـ۲ـ۳ـ۲ـ اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال

 

با توجه به مطالب مذکور آشکار گردید که تمام اعتبارات غیر قابل انتقال هستند مگر اینکه خلاف این امر در خود اعتبار تصریح گردد. بنابراین اعتبار غیر قابل انتقال اعتباری است که قابل وا گذاری از طرف ذینفع اول به شخص یا اشخاص ثالث نیست؛ البته باید توجه داشت غیر قابل انتقال بودن اعتبار به این معنا نیست که ذینفع اعتبار حق ندارد منافع مربوط به اعتبار را به دیگری واگذار کند؛ زیرا انتقال اعتباری دارای اهداف تجاری است و یا اهداف واگذاری عواید حاصل از اعتبار متفاوت است.
درحالت و اگذاری اعتبار ذینفع بودن دوم جانشین ذینفع اول می‌شود و صاحب حق دریافت وجه اعتبار و تکلیف انجام وظیفه ذینفع او ل در ارائه اسناد و سایر امور می‌گردد.
در حالی که در مورد واگذاری منافع ذینفع بدون اینکه اجرای شرایط و ضوابط اعتبار را بر عهده دیگری بگذارد فقط حقی که از گشایش اعتبار به نفع وی ایجاد شده به دیگری منتقل می‌کند که می‌تواند به هر منظور و به هر شخص منتقل شود.[۱۰۱]

 

۳ـ۲ـ۳ـ۳ـ اعتبار اسنادی اتکایی

 

«اعتبار اسنادی اتکایی»[۱۰۲]زمانی مطرح می‌شود که یک فقره اعتبار اسنادی به نفع فروشنده صادر می‌شود و فروشنده نیز به نو به خود نیاز دارد اعتباری را به نفع کسانی که از آن‌ ها خریداری می‌کند، گشایش نماید. فرض کنید که شرکت الف در کشور تاجیکستان تجهیزاتی را از شرکت ب در امارات متحده عربی خریداری می‌کند و یک فقره اعتبار اسنادی به نفع شرکت ب نزد یکی از بانک‌های تاجیکستان گشایش می‌کند. از آنجا که شرکت ب سازنده­ی اصلی تجهیزات مزبور نیست، باید به نوبه­ی خود تجهیزات را از سازنده­ی اصلی که یک شرکت آلمانی شرکت ج است خریداری نماید. شرکت ب ممکن است توانایی مالی برای گشایش اعتبار اسنادی جداگانه به نفع شرکت ج را نداشته باشد، بنابراین تمایل دارد که از اعتبار اسنادی موجود استفاده کند.
کلیه شرایط اعتبار اول به جزء سیاهه تجاری عیناً در شرایط اعتبار اسنادی اتکایی درج می‌شود. در اعتبار اول سیاهه تجاری توسط شرکت ب و در اعتبار اتکایی سیاهه تجاری توسط شرکت ج صادر می‌شود؛ ولی سایر اسناد مثل بارنامه، بیمه، حمل و نقل و غیره عیناً مثل شرایط اعتبار او ل است.
طبق مقررات ارزی بانک مرکزی، گشایش اعتبار اسنادی اتکایی تحت شرایط معینی مجاز است. برخی از این شرایط عبارتنداز: اعتبار اسنادی اولیه غیر قابل برگشت باشد؛ شرایط اعتبار اسنادی اولیه و اعتبار اتکایی مرتبط باشد؛ مبلغ اعتبار اتکایی نباید از مبلغ اعتبار اسنادی اولیه بیشتر باشد؛ تاریخ انقضای اعتبار اتکایی مقدم بر انقضای اعتبار اسنادی اولیه باشد، کالا و خدمات موضوع اعتبار اسنادی اولیه مرتبط باشد.[۱۰۳]
 

۳ـ۲ـ۴ـ انواع اعتبار اسنادی از نظر تأیید و تضمین مضاعف

 

 

۳ـ۲ـ۴ـ۱ـ اعتبار اسنادی تأیید شده

 

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *