قاصدک

منابع و ماخذ پایان نامه آبگریز، محکمی، آبدوست، متورم

دانلود پایان نامه

ترکیبی از روشهای جذب سطحی و محبوسسازی نفوذ لیگاند به محلول نمونه کم میشود یا حذف میشود. نوع جدیدی از پلیمرهای حاوی سیلیکون آبگریز که با اتصالات عرضی به پلیاتیلن اکسید متصل شدهاند گزارش شده است، در این روش ناحیه آبدوست در آب متورم میشود و اجازه نفوذ آب و پروتون را میدهد و از طرف دیگر قسمت آبگریز با کمپلکس فلزی آبگریز پیوند محکمی

  منابع پایان نامه درمورد of، Computationally، efficient، modeling

دیدگاهتان را بنویسید