قاصدک

منابع و ماخذ پایان نامه تقسیم بندی

دانلود پایان نامه

را برقرار می کند.
در این تحقیق روش جذب سطحی را به دلیل سادگی و روش محبوسسازی را به دلیل اینکه مانع از نشت لیگاند به درون محلول نمونه میشود انتخاب کردیم.

۱-۲۵- مواد مورد استفاده به عنوان بستر تثبیت
مواد مختلفی تاکنون به عنوان بستر تثبیت مورد استفاده قرار گرفتهاند و به دو دسته مواد کلاسیک و پلیمر تقسیم بندی

  پایان نامه درمورد of، Hwang، Sources، Power

دیدگاهتان را بنویسید