قاصدک

منابع و ماخذ پایان نامه شناساگر، کووالانسی، نگهدارنده،

دانلود پایان نامه

نگهدارنده توسط یک لایه از عامل حسگری پوشیده شده است و نیروی بین شناساگر و غشاء نیروی جذب سطحی است. مزیت این روش سادگی آن است اما عامل حسگری جذب سطحیشده تمایل به نشت به درون محلول نمونه دارد. زمان عمر حسگر هم در این روش معمولاً کمتر از سایر روشها است. تثبیت کووالانسی باعث میشود نوعی پیوند شیمیایی تشکیل شود که شناساگر را به غشایی

  منبع تحقیق با موضوع the، simple، of، and

دیدگاهتان را بنویسید