برقرار کرد برای شناسایی و تشخیص CUSUM براساس PCA بر روی پیکسل های کامپیوتری ]۶۴.[

در سال ۲۰۱۲وایت۹۵ به مقایسه‌ی روش‌های کالیبراسیون چند متغیره در آنالیز کمی طیف‌هابر روی مورفین و انجام روش های کالیبراسیون PCA پرداخت [۶۵].
۲-۲- مروری برتاریخچه حسگرهای نوری برای اندازهگیری کاتیونها
از زمان شروع استفاده از

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *