قاصدک

منابع و ماخذ پایان نامه پایــداری، حسگـر، خواصی، انتخابگری

دانلود پایان نامه

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی برای حسگری می شود .
۴. امکان انحلال و یا پراکندگی کاملا یکنواخت شناساگر شیمیایی در بافت پلیمر مهیا میباشد .
۵. پایـداری مکانیکـی پلیمـرها امکـان استفاده دراز مدت از حسگـر و ایجاد پایــداری بالای آن را سبب می شود.
۶. ساختار پلیمر در برخی موارد باعث بهبود خواصی مانند انتخابگری و حساسیت می شود

  پایان نامه درمورد بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی

دیدگاهتان را بنویسید